Teatr – sztuka społeczna: edycja z 2020 roku

Jak tworzyć teatr z grupami zagrożonymi wykluczeniem – kurs dla twórców i pedagogów teatru

IDEA

Teatr nazywamy tu sztuką społeczną nie tylko dlatego, że jego istotą jest spotkanie, lecz także dlatego, że jako sztuka może realizować swój krytyczny potencjał przez realne działanie ciążące ku zmianie społecznej i poprawie sytuacji marginalizowanych grup. Niezależni twórcy i pedagodzy teatru wielokrotnie udowodnili, że mają odwagę i umiejętności niezbędne do pracy w przestrzeniach zarazem bardzo trudnych i ważnych. Sięgając po teatr, przeciwstawiają się wykluczeniom społecznym i przejawom dyskryminacji. 

Takich zaangażowanych w problemy społeczne artystów i artystek potrzeba znacznie więcej. Dlatego zebrałyśmy grono praktyków, którzy podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem na tym polu. Przez lata wypracowali autorskie metody teatralnej pracy z osobami z niepełnosprawnościami, z osadzonymi, wychowankami ośrodków socjoterapeutycznych, migrantami oraz mieszkańcami obszarów rewitalizowanych.

Chcemy spotkać wyłonionych przez nas ekspertów i ekspertki z twórcami i pedagogami teatru, którzy chcą podjąć nowe wyzwania. Uczestnicy naszego kursu nie tylko otrzymają konkretne narzędzia do takiej pracy, lecz także poznają jej realia z pierwszej ręki i wypróbują nabyte umiejętności w praktyce. 

PRZEBIEG

Teatr – sztuka społeczna to cykl sześciu zjazdów szkoleniowych dla twórców i pedagogów teatru, którzy mają doświadczenie teatralne a zarazem otwartość i chęć do zaangażowania się w pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Kurs będzie skupiał się na teatralnych metodach prowadzenia takich działań poprzez bezpośredni kontakt z osobami o wieloletnim doświadczeniu na tym polu. Zajęcia poprowadzą: Justyna Wielgus i Aleksandra Skotarek (Teatru 21), Lena Rogowska (Stowarzyszenie Praktyków Kultury), Agnieszka Bresler (Kolektyw Kobietostan), Anna Sadowska (Teatr Realistyczny, Bemowskie Centrum Kultury), Michał Krzywaźnia (Teatr w Krzywym Zwierciadle, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku), Weronika Fibich (Ośrodek Teatralny Kana) oraz Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Teatr Realistyczny).

W drugim etapie kursanci będą mogli praktycznie wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę. Każdy z nich nawiąże współpracę z wybraną placówką lub organizacją społeczną, gdzie przeprowadzi cykl warsztatów z jej podopiecznymi zakończony pokazem. Procesowi towarzyszyć będzie wsparcie zespołu projektowego oraz zaplanowana w ramach kursu ewaluacja. Kurs zakończy się zjazdem podsumowującym z częścią otwartą dla szerszej publiczności. Ukaże się również publikacją online podsumowująca przebieg projektu, omawiająca najważniejsze refleksje i przybliżająca prezentowane metody.

REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników kursu trwa do 20 kwietnia 2020 roku.

Formularz
RegulaminOrganizator:

Partnerzy:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patronat medialny:

off-teatr.pl


X