Teatr – sztuka społeczna 2020: harmonogram

29–31 maja 2020

Iwona Konecka, Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)
Teatr jako sztuka społeczna – warsztat wprowadzający

Justyna Wielgus, Aleksandra Skotarek (Teatr 21)
Teatralne gry z różnorodnością – o teatrze, tańcu i performansie z udziałem niepełnosprawnych twórców

12–14 czerwca 2020

 Iwona Konecka, Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)
Od czego zacząć – badanie potrzeb i potencjałów

Lena Rogowska-Lewandowska (Fundacja Kultury Dialogu)
On wygląda na Żyda, czyli o postrzeganiu i wyglądaniu – warsztaty antydyskryminacyjne 

5–9 sierpnia 2020

Iwona Konecka, Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)
Do czego dążymy – o stawianiu i realizacji celów

Ania Sadowska (Fundacja Teatr Realistyczny, Bemowskie Centrum Kultury)
Na podwórku – teatr jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą na obszarach defaworyzowanych

Agnieszka Bresler (Kolektyw Kobietostan)
Teatr, który burzy mury i zdejmuje maski – o pracy teatralnej z osadzonymi

11–13 września 2020

Iwona Konecka, Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)
Zróbmy teatr, czyli co – jak komunikować nasze działania ich uczestnikom oraz instytucjom

Michał Krzywaźnia (Teatr w Krzywym Zwierciadle, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny w Ryszewku)
Nowe możliwości – proces twórczy w placówkach socjoterapeutycznych i wychowawczych

2–4 października 2020

Iwona Konecka, Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)
Co tak naprawdę się wydarzyło – o ewaluacji działań

Weronika Fibich (Ośrodek Teatralny Kana)
GoścINNOŚĆ – warsztat pracy z innym / uchodźcą

5 grudnia 2020

Konferencja: Teatr – sztuka społeczna |online

4–6 grudnia 2020

Iwona Konecka, Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)
Skąd wziąć na to pieniądze – warsztat z pozyskiwania środków z funduszy dotacyjnych


Organizator:

Partnerzy:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patronat medialny:

off-teatr.pl


X