Teatr – sztuka społeczna

Teatr – sztuka społeczna

Jak tworzyć teatr z grupami zagrożonymi wykluczeniem – kurs dla osób zajmujących się tworzeniem i pedagogiką teatru

IDEA

Teatr nazywamy tu sztuką społeczną nie tylko dlatego, że jego istotą jest spotkanie, lecz także dlatego, że jako sztuka może realizować swój krytyczny potencjał przez realne działanie ciążące ku zmianie społecznej i poprawie sytuacji marginalizowanych grup. Niezależni twórcy i twórczynie oraz pedagodzy i pedagożki teatru wielokrotnie udowodnili, że mają odwagę i umiejętności niezbędne do pracy w przestrzeniach zarazem bardzo trudnych i ważnych. Sięgając po teatr, przeciwstawiają się wykluczeniom społecznym i przejawom dyskryminacji.

Takich zaangażowanych w problemy społeczne artystów i artystek potrzeba znacznie więcej. Dlatego zebrałyśmy grono praktyków, którzy podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem na tym polu. Przez lata wypracowali autorskie metody teatralnej pracy z osobami z niepełnosprawnościami, z osadzonymi, z osobami LGBTQ+, migrantami oraz mieszkańcami obszarów rewitalizowanych.

Chcemy spotkać wyłonionych przez nas ekspertów i ekspertki z osobami zajmującymi się tworzeniem i pedagogiką teatru, którzy chcą podjąć nowe wyzwania. Uczestnicy naszego kursu nie tylko otrzymają konkretne narzędzia do takiej pracy, lecz także poznają jej realia z pierwszej ręki i wypróbują nabyte umiejętności w praktyce.

 

PRZEBIEG

Teatr – sztuka społeczna to cykl siedmiu zjazdów szkoleniowych dla osób zajmujących się tworzeniem i pedagogiką teatru, które mają doświadczenie teatralne a zarazem otwartość i chęć do zaangażowania się w pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Kurs będzie skupiał się na teatralnych metodach prowadzenia takich działań poprzez bezpośredni kontakt z osobami o wieloletnim doświadczeniu na tym polu. Zajęcia poprowadzą m.in.: Grzegorz Grecas (Teatr na faktach), Katarzyna Peplinska-Pietrzak (Teatr im. Wilama Horzycy), Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa), Lena Rogowska-Lewandowska (Fundacja Kultury Dialogu), Anna Sadowska (Teatr Realistyczny), Agnieszka Bresler (Kolektyw Kobietostan) oraz Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Teatr Realistyczny).

W drugim etapie kursantki i kursanci będą mogli praktycznie wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę. Każdy z nich nawiąże współpracę z wybraną placówką lub organizacją społeczną, gdzie przeprowadzi cykl warsztatów z jej podopiecznymi zakończony pokazem. Procesowi towarzyszyć będzie wsparcie zespołu projektowego oraz zaplanowana w ramach kursu ewaluacja. Kurs zakończy się zjazdem podsumowującym z częścią otwartą dla szerszej publiczności. W odcinkach ukaże się również podcast „Ludzie teatru”: cykl rozmów z artyst(k)ami, edukator(k)ami oraz pedagogami i pedagożkami teatru, którzy działają z różnymi grupami zagrożonymi wykluczeniem.

 

REKRUTACJA

Udział w kursie jest nieodpłatny. Większość zjazdów odbywa się we Wrocławiu. Termin zgłoszeń dla uczestników kursu trwa do 18 stycznia 2022 roku.

Formularz

Regulamin

 

ewaluacja

 

Przeprowadzona trójetapowa ewaluacja wykazała, że udało się spełnić wszystkie założenia projektu oraz osiągnąć założone na etapie pisania wniosku rezultaty. 

Odbiorcami i odbiorczyniami kursu były osoby posiadające doświadczenie teatralne, rozpoczynające swoją drogę w pracy teatralnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

Dzięki udziałowi w projekcie osoby te:
– wzięły udział w 144 godzinach szkoleń, 
– zwiększyły swoje kompetencje w zakresie działań teatralnych z grupami zagrożonymi wykluczeniem;
– stworzyły zrealizowały swoje pierwsze projekty autorskie ze wskazanymi grupami (w większości deklarują chęć dalszej pracy w nurcie teatru zaangażowanego społecznie);
– wzmocniły swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania i reagowania na przemoc poprzez edukację antydyskryminacyjną i wzmacnianie kompetencji społecznych;
– oraz zwiększyły świadomość nt. potrzeb grup szczególnie wrażliwych.

Pełny raport do pobrania tutaj.

 

 


Organizator:

Partnerzy projektu:

 

 

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

[vc_column_text

 

Patronaty medialne:

 

Współorganizacja finałowej konferencji:

 


X