Teatr – sztuka społeczna: eksperci

Teatr – sztuka społeczna: eksperci

NormaTYwnie – o pracy teatralnej ze społecznością LGBTQ+

Grzegorz Grecas (1990) – reżyser, dramaturg, animator kultury, lider dostępności. Absolwent reżyserii teatru lalek (PWST Wrocław). Współzałożyciel Teatru Układ Formalny. Pierwsza premiera zespołu „Matka Courage krzyczy” została nagrodzona Tukanem OFF 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Trzykrotny Laureat Konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie – spektakle „#enterorestes”, „Wszyscy=bogowie we krwi” oraz „#[+#@!? (słowo na G)”. Ostatni z wymienionych spektakli został uznana za jeden z najlepszych spektakli offowych sezonu w ramach plebiscytu miesięcznika “Teatr”. Od 2019 współtwórca projektu Migawki, w którym lokalne opowieści opowiadane i inscenizowane są w dwóch językach polskich – fonicznym i Polskim Języku Migowym. Od 2020 jest również współtwórcą projektu „Teatr na faktach” w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, gdzie przygotował dwie premiery spektaklu dokumentalnych metodą verbatimu – „ZJEMY WASZE DZIECI. Z CEBULĄ” na podstawie rozmów ze osobami LGBTQ+ oraz „w dwóch językach polskich” opowiadającą o sytuacji osób g/Głuchych w czasie pandemii koronawirusa. W swojej pracy artystycznej szczególną uwagę poświęca grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym – młodzieży z małych miejscowości, mniejszościom, osobom z niepełnosprawnościami.

Sztuka włączania. O dostępności działań teatralnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Katarzyna Peplinska-Pietrzak – pedagożka teatru, koordynatorka i trenerka dostępności, audiodeskryptorka, absolwentka Wiedzy o Teatrze oraz Performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwuletni kurs choreografii eksperymentalnej (organizowany przez Centrum w Ruchu w Warszawie oraz Fundację Burdąg), gdzie za pomocą działań choreograficznych eksplorowała temat niewidzenia, audiodeskrypcji i pracy z wyobraźnią uczestnika. Pracuje w Teatrze im. Wilama Horzycy. Tworzy programy twórcze i prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Działa w obszarze innowacji społecznych, prowadząc autorskie projekty artystyczno-edukacyjne włączające osoby z niepełnosprawnością: „Zmysły w ruchu. Model choreografii dla osób niewidomych”, „Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze”. Współtworzy działania performatywne i choreograficzne z osobami niewidomymi. Członkini Sieci Liderek i Liderów Dostępności zainicjowanej przez Fundację Kultury bez Barier. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 i 2021 r.

Woda jest bardzo zimna, ale nie mogę zostać na brzegu – o pracy teatralnej z migrantami

Alicja Borkowska – współtwórczyni Strefy WolnoSłowej, reżyserka, animatorka kultury, specjalizuje się w pracy twórczej z grupami wielokulturowymi. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Polskiej Szkoły Reportażu. Studiowała na wydziale DAMS na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie przez wiele lat współpracowała również z Teatro dell’Argine, skończyła podyplomowy kurs z organizacji wydarzeń wielokulturowych organizowany przez ATER Formazione oraz master w Etnopsi (Ethno-Systemic-Narrative) w Rzymie. Reżyseruje wielokulturowe spektakle Strefy WolnoSłowej i koordynuje projekty lokalne i międzynarodowe fundacji, m.in. Azyl Warszawa, Instytut Otwarty, Migrating Theater, The City Ghettos of Today, History Atlas Under Construction, Beyond Theater, Atlas of Transitions.  Prowadziła działania artystyczne z udziałem grup migranckich m.in. we Włoszech, Francji, Iranie, Boliwii, Palestynie.

On wygląda na Żyda, czyli o postrzeganiu i wyglądaniu – warsztaty antydyskryminacyjne

Lena Rogowska-Lewandowska – trenerka równościowa, facylitatorka, animatorka kultury. Pomysłodawczyni działań z obszaru sztuk społecznych. Angażuje w nie grupy ludzi w małych i dużych miejscowościach, szkołach, ośrodkach dla cudzoziemców, zakładach poprawczych, szpitalach. Używa narzędzi facylitacyjnych i perfomatywnych (storytelling, spoken word, video, muzyka, teatr). Swoje projekty realizuje w kraju i za granicą. Pracuje z instytucjami (biblioteki, domy kultury, szkoły, urzędy), ucząc prowadzenia działań włączających, wielokulturowych i integrujących lokalne środowiska. Autorka materiałów edukacyjnych, scenariuszy i publikacji z zakresu animacji kultury i działania na rzecz zmiany społecznej.

Na podwórku – teatr jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą na obszarach defaworyzowanych

Anna Sadowska – animatorka kultury, aktorka, od 2003 roku współtwórczyni Teatru Realistycznego w Skierniewicach. Wykorzystuje teatr, performance i dramę do działania z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami z niepełnosprawnościami. Animatorka, instruktorka teatralna i reżyserka spektakli dzieci i młodzieży. W 2009 uzyskała dyplom licencjacki Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo ze specjalizacją teatrologiczną. Absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice, Akademii Teatru Alternatywnego, ukończyła kurs Dramy Stosowanej realizowany przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-klatka. W 2018 brała udział w programie Przełącz się na młodzież Szkoły Liderów.

Teatr, który burzy mury i zdejmuje maski – o pracy teatralnej z osadzonymi

Agnieszka Bresler – aktorka, reżyserka i pedagożka teatralna. Prezeska Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan. Laureatka nagrody Miasta Wrocław 30 Kreatywnych Wrocławia w kategorii Sztuka/Design w roku 2018. Absolwentka studiów aktorskich MA Acting na Manchester Metropolitan University w Anglii oraz kierunku Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Przez wiele lat współtworzyła wrocławską Fundację Jubilo, prowadząc działania teatralne adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, dorosłych z doświadczeniem choroby psychicznej, mniejszości romskiej, osób bezdomnych, więźniów i uchodźców. Od 2016 prowadzi Kolektyw Kobietostan, który działa na rzecz społecznej inkluzji i równouprawnienia, przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć czy status społeczny, wykorzystując narzędzia sztuki, zwłaszcza teatr. Za dwie z produkcji Kolektywu – monodram „Kobietostan. Chór na jedną aktorkę” oraz spektakl „Maria K.” z udziałem kobiet z Zakładu Karnego w Krzywańcu – otrzymała w 2019 roku nominację do nagrody WARTO Gazety Wyborczej. Stypendystka Prezydenta Wrocławia w roku 2020 na realizowany z mężczyznami osadzonymi projekt „Wielogłos o płci (brzydkiej)”. Od 2022 roku prowadzi na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu wspólnie z innymi artystkami Kolektywu Kobietostan pierwsze w Polsce Centrum Sztuki Osadzonych. W swojej pracy postrzega i wykorzystuje teatr jako narzędzie zmiany społecznej.

Twórczynie i koordynatorki projektu

Katarzyna Pągowska – menadżerka kultury, pedagożka teatru, trenerka. Od 2014 roku pełni funkcję dyrektorki operacyjnej Fundacji Teatr Realistyczny. Od 2012 roku pozyskała środki, koordynowała i rozliczała projekty artystyczne i zakresu pedagogiki teatru oraz edukacji kulturalnej na kwotę ponad 2 000 000 zł ze środków m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Województwa Łódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego, Instytutu Teatralnego. Uzyskała dyplom magistra Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku kulturoznawstwo ze specjalizacją zarządzanie kulturą. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Akademii Teatru Alternatywnego. Jako koordynatorka projektów, pedagożka teatru, trenerka współpracowała z wieloma instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi m.in z: Fundacją Teatr Realistyczny, Teatrem im. Wilama Horzycy, Teatrem Baj w Warszawie, Teatrem im. J. Dormana w Będzinie, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru, Zachodniopomorską Offensywą Teatralną, Centrum Kultury Dwór Artusa, Centrum Kultury w Lublinie, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu M. St. Warszawy, Bemowskim Centrum Kultury, Domem Kultury Kadr.

Iwona Konecka – artystka teatralna, zajmuje się też animacją i badaniem kultury oraz pedagogiką teatru. Na co dzień pracuje z młodzieżą na osiedlu Ołbin we Wrocławiu i sieciowaniem środowisk twórczych. Absolwentka m.in. Akademii Teatru Alternatywnego oraz Wiedzy o Kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Prezeska Fundacji Teatr Realistyczny i wiceprezeska Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan. Współtworzy Centrum Sztuki Osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.  Współzałożycielka i członkini grupy artystycznej Kolektyw Polka oraz zespołu muzycznego Tarapaty. Stypendystka Prezydenta Miasta Wrocław w dziedzinie „Teatr”.

Organizator:

Partnerzy projektu:

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Patronat medialny:

off-teatr.pl


X