DODAJ WIZYTÓWKĘ

W nazwie pliku prosimy podać własne imię i nazwisko oraz informację o autorze fotografii. Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB.

Najważniejsze projekty/spektakle/działania

Nazwa/tytuł projektu
Jedno lub dwa zdania o projekcie
Twoja funkcja w projekcie
Link do strony z większą ilością informacji
Nazwa/tytuł projektu
Jedno lub dwa zdania o projekcie
Twoja funkcja w projekcie
Link do strony z większą ilością informacji
Nazwa/tytuł projektu
Jedno lub dwa zdania o projekcie
Twoja funkcja w projekcie
Link do strony z większą ilością informacji

Linki do wybranych recenzji, tekstów i filmów - Twoich lub na Twój temat

Co to za materiał? Przedstaw go odbiorcy - Twoje portfolio? Twój reportaż? Trailer spektaklu? Recenzja Twojej pracy? Wywiad z Tobą?
Link
Co to za materiał? Przedstaw go odbiorcy - Twoje portfolio? Twój reportaż? Trailer spektaklu? Recenzja Twojej pracy? Wywiad z Tobą?
Link
Co to za materiał? Przedstaw go odbiorcy - Twoje portfolio? Twój reportaż? Trailer spektaklu? Recenzja Twojej pracy? Wywiad z Tobą?
Link
Zaznacz kategorie, które określają to, czym się zajmujesz. Można zaznaczyć wiele pól.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Teatr Realistyczny. Kontakt – listownie na adres: Ul. Batorego 12, 96-100 Skierniewice; przez e-mail: offteatr@gmail.com. Cel przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia portalu off-teatr.pl. Rodzaj danych Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię i nazwisko, adres mailowy. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, wynikającej z zawarcia umowy. Odbiorcy danych osobowych Państwa dane będziemy przekazywać wyłącznie użytkownikom portalu off-teatr.pl i fanpage'a Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej na Facebooku oraz podmiotom niezbędnym do prowadzenia portalu. . Zapewnienie odpowiedniej ochrony danych Państwa dane osobowe będą zabezpieczone przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających właściwy stopień ich zabezpieczenia. Prawa związane z przetwarzaniem danych Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

X