Teatr – sztuka społeczna: program

Teatr – sztuka społeczna: program


 18-20 lutego 2022

Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu


 Teatr jako sztuka społeczna – warsztat wprowadzający

 Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Określenie „sztuka społeczna” szturmem podbiło uniwersytety, a zaraz potem środowisko artystyczne. Co właściwie kryje się za tym pojęciem oraz na czym polega mariaż teatru i spraw społecznych? Warsztat wprowadzi uczestników w krytyczną refleksję nad tytułem samego projektu, a także pozwoli na integrację grupy i podjęcie dyskusji o celach i przebiegu kursu.


 NormaTYwnie – o pracy teatralnej ze społecznością LGBTQ+

 Prowadzi: Grzegorz Grecas (Teatr na faktach)

W trakcie wspólnej pracy uczestnicy rozszyfrują skrót LGBTQ+ (z którego władze wielu reżimów uczyniły straszak na swoich obywateli), rozprawią się ze stereotypami oraz usystematyzują wiedzę na temat osób nieheteronormatywnych. Warsztat będzie oparty na verbatimie – metodzie tworzenia teatru dokumentalnego, którą najczęściej tłumaczy się jako „dosłowny zapis rzeczywistości”. Metoda ta rozwijana przez kolektyw „Teatr na faktach” działający przy Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu charakteryzuje się skupieniem na historii, wspomnieniach i przeżyciach bohaterów, którzy bardzo często umykają optyce dramaturgów i twórców teatru. W ramach warsztatu uczestnicy stworzą definicję teatru dokumentalnego i przejdą przez cały proces twórczy od poszukiwania bohaterów przez wywiady, transkrypcję rozmów, tworzenie scenariusza oraz pracę z tekstem. Wspólnie zgromadzony i poddany dramaturgicznej adaptacji materiał posłuży do realizacji krótkiego wideoperformansu.


 25-27 marca 2022

 Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

 


 Od czego zacząć – badanie potrzeb i potencjałów

 Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Teatr opiera się na działaniu i interakcji, więc naturalnym dążeniem twórców i edukatorów jest rozpoczęcie działania. Jednak jego sukces lub niepowodzenie często rozstrzyga się wcześniej – na etapie często pomijanym lub niedocenianym. Czemu diagnoza jest tak ważna oraz jak wykorzystać ją do planowania działań? Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, czym jest badanie potrzeb i potencjałów oraz jaka jest jego rola w działaniach teatralnych z grupami zagrożonymi wykluczeniem. Nauczą się również, jak przeprowadzić diagnozę, a jej wyniki zastosować w praktyce.


 Sztuka włączania. O dostępności działań teatralnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku

 Prowadzi: Katarzyna Peplinska-Pietrzak (Teatr im. Wilama Horzycy)

Teatr nasz widzimy dostępny i różnorodny – tak brzmi myśl przewodnia warsztatów. Podczas nich uczestnicy zastanowią się, co każda i każdy z nich może zrobić, aby teatr stał się miejscem bardziej otwartym i przyjaznym, dostępnym dla wszystkich. Wezmą udział w działaniach uwrażliwiających na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku. Poznają podstawy tworzenia audiodeskrypcji i narzędzia przydatne w projektowaniu i prowadzeniu warsztatów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dowiedzą się, gdzie szukać odbiorców działań i jak skutecznie się z nimi komunikować. Zastanowią się, w jaki sposób dostępność może stać filozofią twórczego działania i integralną częścią praktyki artystycznej i edukacyjnej. Porozmawiają także o potencjale i potrzebie współpracy z samorzecznikami i samorzeczniczkami.


 22-24 kwietnia 2022

Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu


Do czego dążymy – o stawianiu i realizacji celów

Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Teatr może być narzędziem zmiany społecznej, wpływać na rzeczywistość, oddawać głos tym, którzy go nie mają. Skąd jednak mamy wiedzieć, do jakiej zmiany dążymy, jeśli wpierw nie wyznaczymy sobie celu? Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, czym są cele oraz nauczą się je formułować według metody SMART, tak, by były użyteczne przy realizacji działań społeczno-artystycznych oraz motywowały do ich realizacji.


 Woda jest bardzo zimna, ale nie mogę zostać na brzegu – o pracy teatralnej z migrantami

Prowadzi: Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa)

Jak przetłumaczyć migracje na język sztuki? Jak opowiadać, oddawać głos, tworzyć połączenia pozornie dalekich światów? Jak budować wspólnotę opartą na wspólnej aktywności i twórczym działaniu, a nie na sztucznych podziałach na „my” i „oni”? Warsztat przybliżać będzie aktualnie najważniejsze kwestie dotyczące migracji w Polsce oraz na refleksji nad czerpaniem z tekstów kultury mówiących o migracji. Uczestnicy będą starać się umieścić pracę ze społecznościami migranckimi w kontekście wydarzeń społeczno-politycznych na świecie, odwołując się jednocześnie do własnych doświadczeń i biografii.


 20-22 maja 2022

Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu


 Zróbmy teatr, czyli co – jak komunikować nasze działania ich uczestnikom oraz instytucjom

 Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Według ogólnopolskich badań tylko około piętnaście procent Polaków chodzi raz w roku do teatru, a dla zdecydowanej większości społeczeństwa teatr to tylko wspomnienie z dzieciństwa i wycieczek szkolnych. Zatarte doświadczenie niesie ze sobą wiele negatywnych skojarzeń. Teatr często bywa postrzegany jako nieciekawa lub niezrozumiała sztuka dla elit. Jak więc zachęcić grupy zagrożone wykluczeniem do wspólnego twórczego działania? Jak opowiadać o naszym pomyśle w sposób zrozumiały i zachęcający? Jak rozmawiać z przedstawicielami instytucji, by przekonać ich, że teatr może być narzędziem zmiany? Podczas tego warsztatu uczestnicy nauczą się opracowywać strategie komunikowania działań teatralnych tak, by otwierać pole do współdziałania i dialogu.


 On wygląda na Żyda, czyli o postrzeganiu i wyglądaniu – warsztaty antydyskryminacyjne

Prowadzi: Lena Rogowska-Lewandowska (Fundacja Kultury Dialogu)

Jak moja tożsamość i moje postawy wpływają na moją pracę? Jakie mechanizmy można wykorzystać do tego, aby zmniejszać uprzedzenia i podziały? Co robić, żeby niezamierzonym efektem działań nie było reprodukowanie stereotypów i wykluczeń? – to tylko kilka pytań, na które poszukamy odpowiedzi podczas warsztatów.


 15- 19 czerwca 2022

Centrum JOHAN, Pilzno (Czechy)


 Co tak naprawdę się wydarzyło – o ewaluacji działań

Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Po zakończonym działaniu przychodzi czas na refleksję. Czy udało się osiągnąć zrealizowane cele, dokonać planowanej zmiany? Albo prościej: czy uczestnicy mają poczucie satysfakcji i radości, dobrze spędzonego czasu? Czy czują, że coś się zmieniło w nich lub w ich otoczeniu? Odpowiedzi na te pytania może dostarczyć dobrze zaplanowany proces ewaluacji. Czym jest informacja zwrotna i jak o nią prosić? Dlaczego warto na bieżąco monitorować projekt? Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jakie są podstawowe metody ewaluacji projektów, nauczą się je stosować oraz podejmą refleksję na temat celu ich prowadzenia.


 Zajęcia z czeskim ekspertem wybranym przez Centrum Johan w Pilźnie

 


 20-24 lipca 2022

 Leśna baza Instytutu im. Jerzego Grotowskiego w Brzezince (pod Wrocławiem)

 


 Skąd wziąć na to pieniądze – warsztat z pozyskiwania środków z funduszy dotacyjnych

 Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Kiedy znaleźliśmy już odpowiedzi na podstawowe pytania: jak i z kim chcemy tworzyć teatr, pojawia się jeszcze jedno, które często decyduje o tym, czy podejmiemy działanie: skąd wziąć na to pieniądze. Często wybieraną i łatwo dostępną drogą jest aplikowanie o środki w konkursach grantowych: gminnych, miejskich czy ogólnopolskich. Jednak konkurencja jest duża i tylko nielicznym udaje się zdobyć dotację. Celem tego warsztatu jest zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie tworzenia projektów z myślą o ubieganiu się o środki zewnętrzne.


 Na podwórku – teatr jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą na obszarach defaworyzowanych

 

Prowadzi: Anna Sadowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Podwórko to mikrokosmos życia społecznego, gdzie rządzą dzieciaki i młodzież. Szukają zajęcia, wytchnienia od nauki i ucieczki od domowych problemów. To na podwórku tworzy się poczucie przynależności do miejsca, zawiązują się przyjaźnie i toczą wojny o ławkę czy trzepak. A gdyby wysłać tam teatr incognito, przebrany za zabawę, grę w piłkę, potyczkę słów?  Dzięki swojej zespołowości i celnej metaforze teatr może przyczynić się do zmiany społecznej nawet tam, gdzie początkowo zdawał się nie pasować. Może też, dzięki twórczemu wysiłkowi dzieci i młodzieży – zaangażować we wspólną sprawę całą społeczność. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się teatralnych metod pracy site specific w terenie osiedla, podwórka czy boiska.


 Teatr, który burzy mury i zdejmuje maski – o pracy teatralnej z osadzonymi

 

Prowadzi: Agnieszka Bresler (Kolektyw Kobietostan)

Agnieszka Bresler od lat pracuje teatralnie ze środowiskami osób zagrożonych wykluczeniem, w tym od 2014 roku w męskich i żeńskich aresztach śledczych i zakładach karnych. W ramach warsztatów podzieli się z nami doświadczeniem pracy w więzieniu i tworzenia tam teatru – opowie o sile jego oddziaływania, potencjale odbudowywania relacji i przywracania godności. Warsztaty będą miały wymiar zarówno praktyczny: uczestnicy warsztatów poznają różne narzędzia i techniki, wykorzystywane przez Bresler w pracy z osobami osadzonymi, jak i teoretyczny: wspólnie zastanowimy się nad tym, do czego służyć może teatr za murami instytucji totalnej, jak inicjować i organizować pracę teatralną w zakładach, również tych o charakterze zamkniętym


 21-23 października 2022

Wrocław


Otwarta konferencja: Teatr – sztuka społeczna

Na zakończenie projektu planujemy otwarte wydarzenie, które pozwoli na spotkanie uczestników kursu z pedagogami i zaangażowanymi społecznie artystami z całej Polski. Chcemy stworzyć przestrzeń nie tylko do prezentacji autorskich projektów naszych kursantów, lecz także do wymiany doświadczeń i opinii w środowisku praktyków teatralnych na temat możliwości i metod pracy teatralnej z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Kształt wydarzenia zostanie zaprojektowany wspólnie z uczestnikami kursu.

Ewaluacja projektu

Organizator:

Partnerzy projektu:

 


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Patronat medialny:

off-teatr.pl


X