Teatr – sztuka społeczna 2020: program


29–31 maja 2020

warsztaty online


Teatr jako sztuka społeczna – warsztat wprowadzający

Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Określenie „sztuka społeczna” szturmem podbiło uniwersytety, a zaraz potem środowisko artystyczne. Co właściwie kryje się za tym pojęciem oraz na czym polega mariaż teatru i spraw społecznych? Warsztat wprowadzi uczestników w krytyczną refleksję nad tytułem samego projektu, a także pozwoli na integrację grupy i podjęcie dyskusji o celach i przebiegu kursu.


Teatralne gry z różnorodnością – o teatrze, tańcu i performansie z udziałem niepełnosprawnych twórców

Prowadzą: Justyna Wielgus i Aleksandra Skotarek (Teatr 21)

Warsztat wprowadzi uczestników w historię budowania relacji między osobami z niepełnosprawnościami a resztą społeczeństwa. Dowiemy się, jak zmienił się sposób ujmowania niepełnosprawności i skąd wziął się impuls do krytycznego namysłu wobec praktyk, które uniepełnosprawniają część społeczeństwa.

Dzięki materiałom przedstawiającym prace różnych artystów i aktywistów z niepełnosprawnościami, eksplorować będziemy strategie odzyskiwania głosu, tożsamości, praw i możliwości, które stwarza m.in teatr.

Uczestnicy nauczą się, jak podczas swoich artystycznych spotkań z osobami niepełnosprawnymi tworzyć przestrzeń współpracy bez podziału na normę i to, co poza nią. Źródło wspólnej pracy będzie stanowić Teatr 21 jako przykład twórczego rozwijania strategii obecności niepełnosprawnych twórców w społecznym i teatralnym krajobrazie. Będziemy też czerpać z praktyk m.in. Alito Alessiego (DanceAbility), improwizacji kontaktowej, różnych modeli pracy nad świadomością ciał oraz narzędzi z obszaru pedagogiki teatru.

Warsztat będzie oparty na zespołowym działaniu, którego współtwórcami są uczestnicy zajęć. Podstawową zasadą pracy będzie tworzenie otwartej przestrzeni wymiany doświadczeń i myśli a także wątpliwości i lęków. 

„Niepełnosprawność nie jest wyrazem defektu, degeneracji czy dewiacji w sztuce współczesnej. Niepełnosprawność poszerza raczej nasze spojrzenie na ludzką różnorodność i różnice jednostkowe oraz jest źródłem nowych perspektyw, które wystawiają na próbę założenia kluczowe dla historii estetyki”.

Tobin Siebers, Disability Theory

12–14 czerwca 2020

warsztaty online


Od czego zacząć – badanie potrzeb i potencjałów

Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Teatr opiera się na działaniu i interakcji, więc naturalnym dążeniem twórców i edukatorów jest rozpoczęcie działania. Jednak jego sukces lub niepowodzenie często rozstrzyga się wcześniej – na etapie często pomijanym lub niedocenianym. Czemu diagnoza jest tak ważna oraz jak wykorzystać ją do planowania działań? Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, czym jest badanie potrzeb i potencjałów oraz jaka jest jego rola w działaniach teatralnych z grupami zagrożonymi wykluczeniem. Nauczą się również, jak przeprowadzić diagnozę, a jej wyniki zastosować w praktyce.


On wygląda na Żyda, czyli o postrzeganiu i wyglądaniu
– warsztaty antydyskryminacyjne 

Prowadzi: Lena Rogowska-Lewandowska (Fundacja Kultury Dialogu)

Jak moja tożsamość i moje postawy wpływają na moją pracę? Jakie mechanizmy można wykorzystać do tego, aby zmniejszać uprzedzenia i podziały? Co robić, żeby niezamierzonym efektem działań nie było reprodukowanie stereotypów i wykluczeń? – to tylko kilka pytań, na które poszukamy odpowiedzi podczas warsztatów.


5–9 sierpnia 2020

Brzezinka – leśna baza Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu


Do czego dążymy – o stawianiu i realizacji celów

Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Teatr może być narzędziem zmiany społecznej, wpływać na rzeczywistość, oddawać głos tym, którzy go nie mają. Skąd jednak mamy wiedzieć, do jakiej zmiany dążymy, jeśli wpierw nie wyznaczymy sobie celu? Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, czym są cele oraz nauczą się je formułować według metody SMART, tak, by były użyteczne przy realizacji działań społeczno-artystycznych oraz motywowały do ich realizacji. 


Na podwórku – teatr jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą na obszarach defaworyzowanych

Prowadzi: Anna Sadowska (Fundacja Teatr Realistyczny, Bemowskie Centrum Kultury)

Podwórko to mikrokosmos życia społecznego, gdzie rządzą dzieciaki i młodzież. Szukają zajęcia, wytchnienia od nauki i ucieczki od domowych problemów. To na podwórku tworzy się poczucie przynależności do miejsca, zawiązują się przyjaźnie i toczą wojny o ławkę czy trzepak. A gdyby wysłać tam teatr incognito, przebrany za zabawę, grę w piłkę, potyczkę słów? 

Dzięki swojej zespołowości i celnej metaforze teatr może przyczynić się do zmiany społecznej nawet tam, gdzie początkowo zdawał się nie pasować. Może też, dzięki twórczemu wysiłkowi dzieci i młodzieży – zaangażować we wspólną sprawę całą społeczność. Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się teatralnych metod pracy site specific w terenie osiedla, podwórka czy boiska.


Teatr, który burzy mury i zdejmuje maski – o pracy teatralnej z osadzonymi

Prowadzi: Agnieszka Bresler (Kolektyw Kobietostan)

Agnieszka Bresler od lat pracuje teatralnie ze środowiskami osób zagrożonych wykluczeniem, w tym od 2014 roku w męskich i żeńskich aresztach śledczych i zakładach karnych. W ramach warsztatów podzieli się z nami doświadczeniem pracy w więzieniu i tworzenia tam teatru – opowie o sile jego oddziaływania, potencjale odbudowywania relacji i przywracania godności.

Warsztaty będą miały wymiar zarówno praktyczny: uczestnicy warsztatów poznają różne narzędzia i techniki, wykorzystywane przez Bresler w pracy z osobami osadzonymi, jak i teoretyczny: wspólnie zastanowimy się nad tym, do czego służyć może teatr za murami instytucji totalnej, jak inicjować i organizować pracę teatralną w zakładach, również tych o charakterze zamkniętym.


11–13 września 2020

Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu


Zróbmy teatr, czyli co – jak komunikować nasze działania ich uczestnikom oraz instytucjom

Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Według ogólnopolskich badań tylko około piętnaście procent Polaków chodzi raz w roku do teatru, a dla zdecydowanej większości społeczeństwa teatr to tylko wspomnienie z dzieciństwa i wycieczek szkolnych. Zatarte doświadczenie niesie ze sobą wiele negatywnych skojarzeń. Teatr często bywa postrzegany jako nieciekawa lub niezrozumiała sztuka dla elit. Jak więc zachęcić grupy zagrożone wykluczeniem do wspólnego twórczego działania? Jak opowiadać o naszym pomyśle w sposób zrozumiały i zachęcający? Jak rozmawiać z przedstawicielami instytucji, by przekonać ich, że teatr może być narzędziem zmiany? Podczas tego warsztatu uczestnicy nauczą się opracowywać strategie komunikowania działań teatralnych tak, by otwierać pole do współdziałania i dialogu.


Nowe możliwości – proces twórczy w placówkach socjoterapeutycznych i wychowawczych

Prowadzi: Michał Krzywaźnia (Teatr w Krzywym Zwierciadle, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku)

Poszukiwanie – Dostrzeganie – Odkrywanie

Działania w placówkach socjoterapeutycznych i wychowawczych powinny być oparte na akceptacji i wzajemnym poszanowaniu własnej godności. Sztuka daje szansę budowania i odbudowywania więzi w realnym świecie oraz doświadczania własnej emocjonalności. 

Podczas warsztatów uczestnicy poznają autorskie metody wypracowane przez Michała Krzywaźnię w ramach zajęć teatralnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ryszewku. Skupiają się one na budowaniu komunikacji, rozwijaniu wyobraźni, wrażliwości, aktywności i kreatywności. Pomagają w rozpoznawaniu własnych uczuć oraz sygnałów emocjonalnych wysyłanych z otoczenia. 


2–4 października 2020

Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu


Co tak naprawdę się wydarzyło – o ewaluacji działań

Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Po zakończonym działaniu przychodzi czas na refleksję. Czy udało się osiągnąć zrealizowane cele, dokonać planowanej zmiany? Albo prościej: czy uczestnicy mają poczucie satysfakcji i radości, dobrze spędzonego czasu? Czy czują, że coś się zmieniło w nich lub w ich otoczeniu? Odpowiedzi na te pytania może dostarczyć dobrze zaplanowany proces ewaluacji. Czym jest informacja zwrotna i jak o nią prosić? Dlaczego warto na bieżąco monitorować projekt? Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jakie są podstawowe metody ewaluacji projektów, nauczą się je stosować oraz podejmą refleksję na temat celu ich prowadzenia.


GoścINNOŚĆ – warsztat pracy z innym / uchodźcą

Prowadzi: Weronika Fibich (Ośrodek Teatralny Kana)

„W wieloznacznej strukturze pojęcia gościnność kryje się dostęp do zagadki bycia człowiekiem. Wystarczy rozdzielić je dywizem i wypowiedzieć jako gość-inność, by przekonać się, że zapisana jest w nim zagadka gościa jako Innego”

– czytam za Cezarym Wodzińskim.

Inny, kim jest? Czy jego obecność kwestionuje zastany ład? Czy Inny zawsze jest obcy? I wreszcie, czy potrafimy odnaleźć inność w nas samych? Poprzez próbę odpowiedzi na te pytania będziemy chcieli zrozumieć warunki gościnności i sprawdzić gdzie przebiegają jej granice, podjąć dyskusję na temat relacji między gościem a gospodarzem, sytuacji „bycia gościem” w obcych kulturowo przestrzeniach.


5 grudnia 2020

online – platforma Zoom i strona Teatru Realistycznego na Facebooku


Otwarta konferencja:
Teatr – sztuka społeczna o ewaluacji działań

Na zakończenie projektu planujemy otwarte wydarzenie, które pozwoli na spotkanie uczestników kursu z pedagogami i zaangażowanymi społecznie artystami z całej Polski. Chcemy stworzyć przestrzeń nie tylko do prezentacji autorskich projektów naszych kursantów, lecz także do wymiany doświadczeń i opinii w środowisku praktyków teatralnych na temat możliwości i metod pracy teatralnej z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

Kształt wydarzenia zostanie zaprojektowany wspólnie z uczestnikami kursu. Szczegóły tutaj.


4–6 grudnia 2020

Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu


Skąd wziąć na to pieniądze – warsztat z pozyskiwania środków z funduszy dotacyjnych

Prowadzą: Iwona Konecka i Katarzyna Pągowska (Fundacja Teatr Realistyczny)

Kiedy znaleźliśmy już odpowiedzi na podstawowe pytania: jak i z kim chcemy tworzyć teatr, pojawia się jeszcze jedno, które często decyduje o tym, czy podejmiemy działanie: skąd wziąć na to pieniądze. Często wybieraną i łatwo dostępną drogą jest aplikowanie o środki w konkursach grantowych: gminnych, miejskich czy ogólnopolskich. Jednak konkurencja jest duża i tylko nielicznym udaje się zdobyć dotację. Celem tego warsztatu jest zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie tworzenia projektów z myślą o ubieganiu się o środki zewnętrzne. Organizator:

Partnerzy:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patronat medialny:

off-teatr.pl


X