Teatr – sztuka społeczna 2020: eksperci

Teatralne gry z różnorodnością – o teatrze, tańcu i performansie z udziałem niepełnosprawnych twórców

Justyna Wielgus – współprowadząca Teatr 21. Performerka, autorka ruchu scenicznego, instruktorka ruchu, współtwórczyni konceptów spektakli i akcji performatywnych, pedagożka teatru.

Autorka ruchu scenicznego m.in. do spektakli: „Szewcy” w reż J. Sobczyk (Narodowy Stary Teatr w Krakowie), „Rewolucja, której nie było” w reż. J.Sobczyk ( Teatr 21/ Biennale Warszawa). Twórczyni performansu PokaZ (Teatr 21, 2019). Prowadzi warsztaty z zakresu improwizacji kontaktowej, świadomości ciała, alternatywnej motoryki oraz DancAability. Współpracuje z wieloma instytucjami przy projektach, szkoleniach dotyczących zagadnień pedagogiki teatru, sztuki czy teatru inkluzywnego i społecznego. Współprowadzi zajęcia z teatru stosowanego w ramach podyplomowych studiów Pedagogika teatru (UW). W ramach Centrum Sztuki Włączającej: Downtown pomysłodawczyni Pola Ruchu będącego przestrzenią wymiany myśli i doświadczeń związanych z tym, czym jest w życiu każdego człowieka zdolność poruszania się i jak różnie można definiować ruch. Współpracuje z Lotte van den Berg w ramach „Building conversation” (prowadzenie Rozmowy bez słów) oraz w ramach Third Space i i najnowszego projektu „Dying Together”.

Aleksandra Skotarek – w Teatrze 21 występuje od 2005 roku. Spełniły się jej marzenia by zostać aktorką. Jest osobą bardzo emocjonalną i wrażliwą. Za swoją najważniejsze role uważa kreacje w „Upadkach” i „Superspektaklu” i „Rewolucji, której nie było”. Dużo maluje, a jej prace plastyczne były wystawiane w wielu galeriach. Obdarzona jest zmysłem dziennikarskim, pisze artykuły, scenariusze i książkę o Teatrze 21. Bardzo lubi czytać – głównie książki psychologiczne i biograficzne, a jej ulubiona biografia to ta o Michaelu Jacksonie. Chętnie słucha muzyki, sama też komponuje i gra na pianinie elektrycznym. Olę cechuje ekstremalna konfabulacja i szalona improwizacja. Przez wielu nazywana po prostu „Aktorzyca”.

On wygląda na Żyda, czyli o postrzeganiu i wyglądaniu – warsztaty antydyskryminacyjne 

Lena Rogowska-Lewandowska – trenerka równościowa, facylitatorka, animatorka kultury. Pomysłodawczyni działań z obszaru sztuk społecznych. Angażuje w nie grupy ludzi w małych i dużych miejscowościach, szkołach, ośrodkach dla cudzoziemców, zakładach poprawczych, szpitalach. Używa narzędzi facylitacyjnych i perfomatywnych (storytelling, spoken word, video, muzyka, teatr). Swoje projekty realizuje w kraju i za granicą. Pracuje z instytucjami (biblioteki, domy kultury, szkoły, urzędy), ucząc prowadzenia działań włączających, wielokulturowych i integrujących lokalne środowiska. Autorka materiałów edukacyjnych, scenariuszy i publikacji z zakresu animacji kultury i działania na rzecz zmiany społecznej.

Na podwórku – teatr jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą na obszarach defaworyzowanych

Anna Sadowska – animatorka kultury, aktorka, od 2003 roku współtwórczyni Teatru Realistycznego w Skierniewicach.

Wykorzystuje teatr, performance i dramę do działania z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami z niepełnosprawnościami. Animatorka, instruktorka teatralna i reżyserka spektakli dzieci i młodzieży. W 2009 uzyskała dyplom licencjacki Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo ze specjalizacją teatrologiczną. Absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice, Akademii Teatru Alternatywnego, ukończyła kurs Dramy Stosowanej realizowany przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-klatka. W 2018 brała udział w programie Przełącz się na młodzież Szkoły Liderów. Obecnie od trzech lat specjalizuje się w animacji kultury w oparciu o zasoby lokalne, jest koordynatorką programu Laboratorium Projektów w Bemowskim Centrum Kultury.

Teatr, który burzy mury i zdejmuje maski – o pracy teatralnej z osadzonymi

Agnieszka Bresler – aktorka, reżyserka i pedagożka teatralna. Laureatka nagrody Miasta Wrocław 30 Kreatywnych Wrocławia w kategorii Sztuka/Design w roku 2018. Absolwentka studiów aktorskich MA Acting na Manchester Metropolitan University w Anglii oraz kierunku Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Przez wiele lat współtworzyła wrocławską Fundację Jubilo, prowadząc działania teatralne adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym skierowany do mężczyzn osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu głośny projekt Odkluczanie. Od 2016 prowadzi Kolektyw Kobietostan, który kieruje swoje artystyczne działania do kobiet wykluczonych społecznie, mieszkanek zakładów karnych czy schronisk dla bezdomnych kobiet. Za dwie z produkcji Kolektywu – monodram „Kobietostan. Chór na jedną aktorkę” oraz spektakl „Maria K.” z udziałem kobiet z Zakładu Karnego w Krzywańcu – otrzymała w 2019 roku nominację do nagrody WARTO Gazety Wyborczej. W swojej pracy postrzega i wykorzystuje teatr jako narzędzie zmiany społecznej.

Nowe możliwości – proces twórczy w placówkach socjoterapeutycznych i wychowawczych

Michał Krzywaźnia – pedagog, terapeuta, instruktor teatralny, reżyser i założyciel Teatru w Krzywym Zwierciadle. Absolwent Pedagogiki pracy socjalnej i resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu (filia Krakowskiej PWST im. Ludwika Solskiego) na Wydziale Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. Animator kultury na terenie Miasta i Gminy Stepnica oraz Szczecina. Współzałożyciel Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej. Wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ryszewku, gdzie prowadzi autorskie warsztaty teatralne w ramach Grupy Teatralnej „MOS-ni”.

GoścINNOŚĆ – warsztat pracy z innym / uchodźcą

Weronika Fibich – pracuje na pograniczu sztuk performatywnych, reportażu i dokumentu. Reżyserka akcji teatralnych/performatywnych, artystka interdyscyplinarna, twórczyni filmów dokumentalnych i licznych projektów artystycznych. Związana z Ośrodkiem Teatralnym Kana od 1998 roku. Oprócz działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i programowej w ramach projektów realizowanych przez Ośrodek, od lat realizuje własną, autorską drogę twórczą.

W polu jej zainteresowań są działania realizowane w przestrzeni pozateatralnej, na granicy prywatnego i publicznego. Najczęściej podejmowanym przez nią tematem jest pojęcie pogranicza, wykluczenia, pamięci i tożsamości. Stosowaną metodą pracy jest „rysunek z pamięci”. Wartość „rysunku” polega na powiązaniu prywatnego z publicznym, wyrozumowanego z intuicyjnym, przypomnianego z odczuwanym.

Twórczynie i koordynatorki projektu

Katarzyna Pągowska – animatorka i menadżerka kultury, trenerka, pedagożka teatru. Ekspertka w dziedzinie pracy z młodzieżą oraz angażowania i integrowania społeczności lokalnych, szczególnie na obszarach defaworyzowanych. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami kultury, teatrami oraz organizacjami pozarządowymi.

Iwona Konecka – artystka teatralna, animatorka i badaczka kultury. Na co dzień zajmuje się pracą z młodzieżą i sieciowaniem środowisk twórczych. Absolwentka m.in. Akademii Teatru Alternatywnego oraz Wiedzy o Kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Prezeska Fundacji Teatr Realistyczny i wiceprezeska Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan. Stypendystka Prezydenta Miasta Wrocław w dziedzinie „Teatr”.


Organizator:

Partnerzy:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Patronat medialny:

off-teatr.pl


X