Ośrodek Teatralny Kana / Szczecin

Ośrodek Teatralny Kana

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

adres korespondencyjny: pl. Śśw. Piotra  i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
telefon: + 48 91 4330388, + 48 91 4341561
mail: info@kana.art.pl
informacja i rezerwacja biletów: kasia@kana.art.pl                                      siedziba: pl. Śśw. Piotra  i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin

www: www.kana.art.pl
FB: www.facebook.com/teatrkana

FORMA ORGANIZACYJNA: samorządowa instytucja kultury

ROK ZAŁOŻENIA: 1979

HISTORIA ZESPOŁU
Teatr Kana założony został w 1979 roku przez Zygmunta Duczyńskiego (zmarł 15.03.06.). Początkowo zespół działał jako teatr studencki, potem stopniowo uzyskiwał coraz większą dojrzałość artystyczną i samodzielność organizacyjną. Przełomowe dla istnienia teatru znaczenie miały dwa przedstawienia na podstawie twórczości Wieniedikta Jerofiejewa Moskwa–Pietuszki (1989) i Noc (1993). Oba spektakle prezentowane były wielokrotnie na renomowanych światowych scenach, uzyskiwały znakomite recenzje w takich magazynach jak „The Times”, „Los Angeles Times”, „Los Angeles Weekly”, „The Scotsman”, „Backstage” i wielu innych.

Zespół wielokrotnie grał we wszystkich większych miastach Polski oraz brał udział we wszystkich ważniejszych festiwalach teatrów poszukujących i festiwalach sztuki (m.in. Międzynarodowy Festiwal Malta w Poznaniu, Białostockie Dni Sztuki Współczesnej, Międzynarodowy Festiwal Kultury Żydowskiej, Międzynarodowy Festiwal Reminiscencje w Krakowie, lubelskie Konfrontacje Teatralne). Z przedstawieniami inspirowanymi twórczością Wieniedikta Jerofiejewa występował trzykrotnie na Światowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu, a także m.in. w Moskwie, Amsterdamie, Berlinie, Los Angeles, Santa Monica, Santa Ana, Pasa Dena, San Diego, San Francisco (USA), Cheltenham College (Wielka Brytania), Nitrze (Słowacja), Amsterdamie, Berlinie i Londynie (otwarcie Festiwalu Visual Theatre w 1995).

Spektakle Zygmunta Duczyńskiego
„Być” – 1978, „Spektakl” – 1979, „Abbadon” – 1981, „Księga o życiu i śmierci i twórczości Osipa Mandelsztama” – 1982, „Krótka historia Europy” – 1983, „Droga” – 1984, „Czarne światła” – 1985, „Bezsenność” – 1987, „Moskwa – Pietuszki” – 1989, „Noc” – 1993, „Szlifierze nocnych diamentów” – 1996, „Ja, Henryk Bilke” – 2000, „J.P odkrywa Amerykę” – 2000, „Rajski Ptak” – 2000 (Główna Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Monodramów w Starej Prochoffni w Warszawie w 2OO3 r.), „Miłość Fedry” – 2002, „Widmokrąg” (widowisko plenerowe) – 2003, 2004, „Geist”.

Po śmierci Zygmunta Duczyńskiego zespół Teatru Kana kontynuuje pracę twórczą, której celem jest zbudowanie samodzielności artystycznej, w oparciu o zdobyte doświadczenie i podjęte przez grupę poszukiwania formalne.

W 1991 roku zespół uzyskał form prawną zakładając Stowarzyszenie Teatr Kana i obok tworzenia spektakli zaczął realizować projekty kulturotwórcze.

W 1994 roku Teatr rozpoczął działalność we własnej siedzibie przy pl. Piotra i Pawła 4/5. Od tego momentu rozwija działalność jako Ośrodek Teatralny (festiwale, projekty, koncerty, warsztaty, spotkania, wykłady, projekcje filmów, wystawy).

Do końca 2006 roku Ośrodek był prowadzony w ramach działalności Stowarzyszenia Teatr Kana, od 1 stycznia 2007 roku jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenie działa i zajmuje się głównie działalnością twórczą zespołu Teatru Kana.

Więcej informacji: www.kana.art.pl

DYREKTOR
Dariusz Mikuła 

ZASTĘPCA DYREKTORA
Rafał Foremski
KSIĘGOWOŚĆ
Anna Rogowska, Ewa Głodek
ZESPÓŁ PROGRAMOWY
Marta Mikuła, Weronika Fibich, Janek Turkowski
ZESPÓŁ ORGANIZACJI I REALIZACJI
Bibianna Chimiak, Paula Jarmołowicz, Ewa Julianna Szostak
ZESPÓŁ TECHNICZNY
Tomasz GrygierPiotr Motas
STUDIO TEATRU KANA
Piotr Starzyński


SPEKTAKLE W REPERTUARZE
Hotel Misery deLuxe, reż. L. Happonen, Krepsko Theatre Group & Teatr Kana, 2013
Gap Filling, reż. M.Isaev,  Akhe & Teatr Kana, 2012
Lailonia, reż. Mateusz Przyłęcki, Teatr Kana, 2009
Projekt: Matka,  reż. Mateusz Przyłęcki, Teatr Kana, 2014                                                                                                               Projekt: Ojciec, reż. Mateusz Przyłęcki, Teatr Kana, 2016                                                                                                               Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu, reż. Krzysztof Popiołek, Teatr Kana, 2017

Na Lightcie, Grupa Korpuskularna LightOFF grygier / fibich / nykowski, 2018
projekty autorskie Weroniki Fibich, Janka Turkowskiego i Rafała Foremskiego

RECENZJE
NAGRODY
Spektakl Noc zdobył w 1994 roku nagrody First Fringe i Critics Award na Światowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu. W 1995 w uznaniu wieloletnich osiągnięć artystycznych oraz działalności wzbogacającej szczecińskie życie artystyczne, Prezydent Szczecina przyznał Zygmuntowi Duczyńskiemu i Teatrowi Kana Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecina za rok 1994.
„Geist” – 2007 (Główna Nagroda w plebiscycie publiczności XVI Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA 2008 w Toruniu).
„Lailonia” – spektakl zwyciężył w plebiscycie publiczności XVIII Alternatywnych Spotkań Teatralnych „Klamra” 2010
„Projekt: Matka” – spektakl zwyciężył w plebiscycie publiczności XVIII Alternatywnych Spotkań Teatralnych „Klamra” 2016

ORGANIZOWANE WYDARZENIA
Najważniejsze obecnie realizowane projekty to: Studio Teatru Kana, indywidualne projekty artystyczne, Festiwal „Spoiwa Kultury„, Okno-ZbliżeniaWokół TradycjiMatecznikPobyt TolerowanyScena Równoległa oraz projekty partnerskie: Zachodniopomorska Offensywa Teatralna, Akademia Teatru Alternatywnego, Caravan Next, EKDUS − edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych.


X