TEATR – SZTUKA SPOŁECZNA: PUBLIKACJA

Teatr – sztuka społeczna. Refleksje i doświadczenia

Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej projekt „Teatr – sztuka społeczna”. Był to dziewięciomiesięczny kurs dla pedagogów i pedagożek teatru dotyczący pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Publikacja zawiera wywiady z ekspertkami, opis doświadczeń uczestników i wnioski z ewaluacji projektu.


X