Trwa nabór do programu rezydencyjnego „Młodzi na scenę”

W 2018 r. Teatr ROZBARK uruchomił nowy program rezydencyjny, „Młodzi na scenę”. Program ma na celu wsparcie artystów reprezentujących szeroko rozumiany teatr tańca i ruchu w przygotowaniu premierowego spektaklu. Przeznaczony jest dla artystów indywidualnych, którzy nie ukończyli 35. roku życia, oraz zespołów bez stałego dostępu do sceny (w przypadku zespołów przynajmniej połowa twórców musi być poniżej 35. roku życia). Teatr ROZBARK jest współproducentem spektakli, które powstaną w ramach programu.

W trakcie pierwszej edycji wpłynęło 27 zgłoszeń, z których wybraliśmy 2 propozycje: smell.me.ordinary piece Company HAA & ODD (prem. 18 maja 2019) oraz Manhattan Dominiki Wiak & Danieli Komędery-Miśkiewicz (planowana prem. 1 września 2019).
Ogłaszamy drugą edycję programu, ze zwiększonym budżetem i zmianami organizacyjnymi. Zachęcamy do składania zgłoszeń!

Co oferujemy?

 • możliwość korzystania z jednego ze studiów Teatru przez dwa tygodnie,
 • możliwość korzystania ze sceny Teatru ROZBARK wraz z obsługą techniczną przez tydzień,
 • wsparcie promocyjne, organizacyjne i techniczne w przygotowaniu premiery,
 • dofinansowanie premiery w wysokości 16 000 zł brutto; wsparcie nie będzie przekazywane w formie dotacji, a poprzez pokrycie części kosztów produkcji przez Teatr ROZBARK (honoraria, promocja, wypożyczenie sprzętu itp.),
 • dodatkowo 1 000 zł brutto na scenografię,
 • dodatkowo 1 000 zł brutto na kostiumy.

Jak aplikować?
Aplikacja musi zawierać następujące pliki:

 • zwięzły opis spektaklu i artysty/zespołu (do 3500 znaków),
 • formularz aplikacyjny,
 • kosztorys spektaklu z uwzględnieniem dofinansowania oferowanego przez Teatr ROZBARK.
  Akceptujemy pliki zapisane w formatach .doc, .odt lub .pdf.
  Do programu „Młodzi na scenę” nie można zgłaszać spektakli, które już miały swoje prezentacje publiczne (również jako work in progress).

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy komisyjnie dwa. Preferowane będą propozycje z co najmniej trzyosobową obsadą. O wynikach poinformujemy wszystkich aplikujących drogą elektroniczną, ogłosimy je również na stronie internetowej Teatru www.teatrrozbark.pl i fanpejdżu teatralnym.

Ważne terminy

 • aplikacje wysyłać należy na adres: organizacja@teatrrozbark.pl do 31 lipca 2019 do godz. 23:59,
 • ogłoszenie wyników: nie później niż 8 sierpnia 2019 na warunkach opisanych powyżej,
 • pierwsza rezydencja: praca studyjna: 14 – 27 października 2019, praca na scenie: 28 października – 2 listopada, premiera: 3 listopada 2019,
 • druga rezydencja: praca studyjna: 18 listopada – 1 grudnia 2019, praca na scenie: 2 – 7 grudnia 2019, premiera: 8 grudnia 2019.
  Terminy te są stałe i nie ulegną zmianom.

Drugą edycję programu „Młodzi na scenę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.X