Teatr Nowego / Szczecin

teatr nowego

Teatr Nowego

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

adres: Szczecin
telefon: Ewa Chmielewska (+48) 517 403 094, Dominik Smaruj (+48) 507 3190 46
mail: teatrnowego@gmail.com
siedziba:

www: http://cargocollective.com/nowego/Contact-1
FB: www.facebook.com/teatrnowego/timeline

FORMA ORGANIZACYJNA: stowarzyszenie

ROK ZAŁOŻENIA: ?

HISTORIA ZESPOŁU
Teatr NOWEGO, dawniej Teatr Na Chwilę, jest autorskim teatrem niezależnym, który funkcjonuje obecnie na terenie polskiego miasta Szczecin, słynącego w Europie z Festiwalu KONTRAPUNKT. Tworzą go młodzi, ale dojrzali i doświadczeni aktorzy: Ewa Chmielewska i Dominik Smaruj.

Spektakle realizowane są w formie określanej przez twórców jako postmodernistyczną – cechuje je zabawa konwencjami, eklektyzm form, pluralizm i złożoność. Tematyka realizacji teatralnych dotyczy aktualnych zagadnień, które inspirują aktorów do samodzielnego tworzenia dramatów, a tym samym wpływania na rozwój dramatu współczesnego, który obecnie przeżywa kryzys.

Teatr NOWEGO stworzył już trzy wielokrotnie wystawiane – jak również nagradzane – spektakle: „Cielsko”, „Konwent – spotkanie tematyczne” i „Pankeia”. Aktorzy Teatru NOWEGO regularnie realizują działania performatywne „ARTEmedida – sztuka na miarę”, są członkami Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej oraz Ligi Teatrów Studenckich.

Ewa Chmielewska i Dominik Smaruj prezentowali się na scenach takich teatrów i festiwali jak: Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu, Festiwal FAMA w Świnoujściu, Festiwal KONTRAPUNKT w Szczecinie, występowali także za granicą: w Irlandii, we Francji i w Niemczech. W 2013 roku teatr otrzymał nagrodę Grand Prix oraz tytuł „Najlepszego teatru studenckiego w Polsce” na Wielkim Finale I Ligi Teatrów Studenckich. Rok później otrzymał wyróżnienie w konkursie TVP Kultura “Dolina kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka”.

Fenomen Teatru NOWEGO polega na maksymalnym wykorzystaniu potencjału tkwiącego w aktorze, członkowie grupy sami zajmują się realizacją spektakli: od tworzenia tekstów do wystawiania ich na scenie. Dzięki temu przekraczają granice, które narzuca przynależność do określonej instytucji. Zarazem współpracują z organami państwowymi, dzięki czemu grają w przestrzeniach przystosowanych do profesjonalnego wystawiania dramatów.

W 2013 roku aktorzy otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne, co roku nagradzani są Stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, również za osiągnięcia artystyczne.

Aktualnie Teatr NOWEGO bierze udział w 21. edycji konkursu na wystawianie Polskiej Sztuki
Współczesnej, którego celem jest wspieranie rodzimej dramaturgii. Będą konkurować z czołowymi twórcami polskiej kultury, takimi jak Tomasz Man, czy Dorota Masłowska.

Teatr NOWEGO działa w trzecim sektorze, tym samym prowadzi działalność edukacyjną na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, wspiera środowisko teatralne i bierze udział w projektach o charakterze artystycznym, na przykład podejmuje wolontariat podczas festiwali. Członkowie grupy nastawieni są na rozwój zawodowy i osobisty, co przekłada się na wysoką jakość tworzonych przez nich projektów.

ZARZĄD
Ewa Chmielewska i Dominik Smaruj
ZESPÓŁ Ewa Chmielewska i Dominik Smaruj
SPEKTAKLE W REPERTUARZE
Panakei
RECENZJE

Panakeia
Joanna Targoń, „Sztuka Współczesna”
Julia Lizurek, „Didaskalia”

Matylda Marianowna, „Kontra. Niezależny Portal Studentów UAM”
Paula Maćczak, gazetka festiwalowa„Theatrum Mundi”

Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meandres”, „Sztukaterie” 2014X