Off za granicą: partnerstwa i współprace międzynarodowe

Stworzenie wspólnoty teatru offowego nie jest niczym nowym, a sąsiedzi za granicą nie śpią! Ten przewodnik wprowadzi czytelnika w relacje międzynarodowe – począwszy od praw człowieka, kończąc na konkretnym narzędziu jej realizacji. Jak pojechać na festiwal za granicą? Co to jest „AITA/IATA”? Czy Ogólnopolska Offensywa Teatralna naprawdę należy do międzynarodowego ruchu teatralnego? Grupa robocza do spraw międzynarodowych Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej przedstawia międzynarodową karuzelę od podstaw.

 • UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) zostało założone w 1945 roku przez przedstawicieli państw, które były tego zdania, iż polityczne i ekonomiczne porozumienia po dwóch Wojnach Światowych nie są wystarczające, aby zapewnić wieczny pokój. Pokój utrzymuje się przez wspólne etyczne wartości oraz intelektualną solidarność. Podstawowym celem UNESCO jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na pochodzenie etniczne, status społeczny i religię. Wszystkie sprawy dotyczące materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego na świecie dotyczące dziedziny teatru są m.in. konsultowane z przedstawicielami międzynarodowych organizacji teatru zrzeszonych w ITI worldwide.
 • ITI worldwide – International Theatre Institute określa siebie jako największą na świecie organizację sztuk performatywnych. W 1948 roku została założona przez znawców teatru, tańca i przedstawicieli UNESCO. Organizacja dąży do „społeczeństwa, w którym teatr jako dziedzina sztuki oraz jego artyści mają możliwość rozwoju”. Międzynarodowy Instytut Teatralny promuje wzajemne porozumienie i pokój na świecie oraz działa na rzecz ochrony i promowania form wyrazu kulturowego, niezależnie od wieku, płci, wyznania czy pochodzenia etnicznego. ITI pośrednio reprezentuje sprawy AITA/IATA na konferencjach UNESCO. AITA/IATA jest partnerem ITI dbającym o ochronę i rozwój szeroko rozumianej kultury teatralnej. www.iti-worldwide.org

siec-wspolpracy-offu

Legenda: Pojedyńcza strzałka oznaczaja formalne partnerstwo.
Podwójna strzałka oznaczaja formalne partnerstwo z wzajemną współpracą.

 • AITA/IATA – International Amateur Theatre Association jest jedynym światowym stowarzyszeniem promującym porozumienie i edukację poprzez aktywne uczestnictwo w teatrze. NGO został założony w Belgii w 1952 roku. Aktualnie AITA/IATA składa się z ponad setki krajowych centr, sieci offu i członków indywidulanych z 80 różnych krajów z 5 kontynentów. Organizacja dzieli się na 7 rejonów swiata: ARC Asian Regional Centre, CARA Caribbean and Central American Regional Alliance, CEC Central European Committee, CIFTA Conseil International des Fédérations de Théâtre Amateur de culture latine, NARA North American Regional Alliance, NEATA North European Amateur Theatre Alliance i SARA South American Regional Alliance. Polska należy do CEC. www.aitaiata.org
 • AITA/IATA CEC – Central European Comittee promuje porozumienie między narodami w centralnej Europie oraz wspiera artystyczny i społeczny rozwój teatru. CEC organizuje festiwale teatralne, warsztaty, seminaria, konferencje i spotkania na temat teatru amatorskiego w gronie 25 krajów. Członkami są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Izrael, Macedonia, Malta, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Tyrol (Włochy), Ukraina, Węgry i Wielka Brytania. www.cec-aita.eu.
 • Council of Europe – Rada Europy jest międzynarodową organizacją rządową skupiającą prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”. Realizując tak określony cel organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Rada Europy powstała 5 maja 1949 w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego. Obecnie liczy 47 członków. EDERED jest jedną z niewielu organizacji pozarządowych, która jest zarejestrowana przy siedzie Rady Europy w Strasburgu. www.coe.int
 • EDERED – European Drama Encounters od 1982 roku realizuje – zgodnie z celami Rady Europy – coroczną wymianę teatralną dzieci i młodzieży. Krajami członkowskimi są: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Rosja, Szwajcaria, Turcja, Węgry i Wielka Brytania. www.edered.org
 • Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka w 2011 roku zostało powołane na rzecz współtworzenia nowej wspólnoty teatralnej. Towarzystwo odwołuje się do postaci Jędrzeja Cierniaka, który w 1929 roku założył Instytut Teatrów Ludowych. Pomysł, który stoi za wywyższeniem rangi teatru z amatorami z szeroko pojętej kultury do poziomu naukowo-badawczego, wart jest rozwoju organizacyjnego i merytorycznego we współpracy pomiędzy sektorem publicznym a społecznym. Fundacja Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka wraz z wicedyrektorem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, prof. dr. hab. Dariuszem Kosińskim, zdecydowało się na patronat Jędrzeja Cierniaka, uznając jego idee za przykładne, podziwiając jego zaangażowanie i konsekwentność wobec potrzeb środowiska teatralnego.We wrześniu 2013 roku Towarzystwo Teatralne dołączyło do Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatru Amatorskiego AITA/IATA asbl, podlegającego pod ITI worldwide, Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO. Od tego czasu spełnia ono obowiązki ogólnopolskie i międzynarodowe, odpowiadające zakresem działań polskiemu przedstawicielstwu. Chcąc spełnić statut AITA/IATA asbl, Towarzystwo podjęło się koordynacji działań międzynarodowych w celu wzbogacenia doświadczenia środowiska polskiego, jak również edukacji za pośrednictwem teatru. Fundacja, poprzez współtworzenie sieci polskiego środowiska teatralnego, spełnia założenia statutu AITA/IATA asbl.
  Od września 2013 roku Towarzystwo Teatralne należy do AITA CEC, przez którą grupy teatralne podróżują po europejskich festiwalach.

  Od 2015 roku Towarzystwo należy do międzynarodowego stowarzyszenia EDERED; to pierwsza polska organizacja, która współpracuje z European Drama Encounters od momentu jej założenia w 1979 roku. W 2016 roku Towarzystwo współrealizowało w Gryfinie i Maszewie na terenie Polski oraz w Joachimsthal w Niemczech pierwszą edycję wymiany EDERED, którą współrealizowała grupa robocza do spraw międzynarodowych za pomocą wolontariuszy i niemieckich przyjaciół. www.towarzystwoteatralne.pl

  Pierwsze Europejskie Forum Teatru Amatorskiego
  Pierwsze Europejskie Forum Teatru Amatorskiego w historii organizowane przez Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka pt. EFAT in Warsaw. Uczestniczące kraje: Belgia, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja i Wielka Brytania. Strych na Wróble, Warszawa. Październik 2014.

  OOT – Ogólnopolska Offensywa Teatralna przynależy od października 2016 roku do międzynarodowego ruchu teatralnego AITA/IATA, AITA CEC i EDERED. Po 33-letniej nieobecności na międzynarodowej arenie polskiego offu, teatru ochotniczego, ludowego czy amatorskiego zaistniał w końcu godny, nowoczesny, żywy i działający ruch. Zatem główne założenie Towarzystwa Teatralnego im. Jędrzeja Cierniaka zostało osiągnięte. Ogólnopolska Offensywa Teatralna jest częścią INTERNATIONAL AMATEUR ASSOCIATION, AITA Central European Committee i European Drama Encounters EDERED za pośrednictwem Towarzystwa Teatralnego im. Jędrzeja Cierniaka. Międzynarodowe projekty, wyjazdy, współprace, festiwale, dbałość o przepływ informacji i wymiany realizuje grupa robocza do spraw międzynarodowych powołana w czerwcu 2016 roku na pierwszym zjeździe Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej w Łodzi. www.off-teatr.pl

 • Grupa robocza do spraw międzynarodowych OOT zaprasza grupy teatralne i organizatorów międzynarodowych wydarzeń teatralnych na terenie Polski do współpracy. Za pomocą kalendarza międzynarodowych festiwali umożliwiamy polskim teatrom rozwój za granicą, promujemy polską kulturę oraz międzynarodowe festiwale teatralne na terenie Polski za granicą. www.towarzystwoteatralne.pl/kalendarz-festiwali/

Simon Blaschko
5.10.2016, WarszawaX