Living Space Theatre / Katowice

Living Space Theatre

Katowice, woj. śląskie

adres: Piastów 5/98, Katowice
telefon:  663216016
mail: j.margosiak@livingspacetheatre.com
siedziba: Piastów 5/98, Katowice
FB: https://www.facebook.com/livingspacetheatre/

Strona: http://www.livingspacetheatre.com/

FORMA ORGANIZACYJNA: stowarzyszenie

ROK ZAŁOŻENIA: 2016

HISTORIA ZESPOŁU
Living Space Theatre to idea nomadycznego teatru żywej przestrzeni. Brak stałej siedziby traktujemy jako atut – dzięki temu pracujemy w różnych miejscach i z różnymi ludźmi. Uruchamiamy w ten sposób nowe obszary pod działania sceniczne (nie tylko na scenie tradycyjnej, ale także poza nią) organizując m.in. akcje w przestrzeniach publicznych. W naszej twórczości jesteśmy nastawieni na ekspresję poprzez ciało i ruch. Wobec wielu stawianych granic, przede wszystkim mentalnych, chcemy robić coś, co będzie te granice zrzucać. Wybraliśmy taniec, jako formę komunikacji, która pomaga wychodzić poza bariery kulturowe. Również dlatego naszą główną inspiracją stała się kultura Romów, która jest przykładem życia poza granicami państw.

Jako młodzi twórcy chcemy rozpowszechniać formę twórczego współdziałania: organizujemy warsztaty, spotkania oraz współtworzymy spektakle z różnymi grupami społecznymi. Jesteśmy otwarci na kolaborację z artystami różnych dziedzin i tworzenie interdyscyplinarnych wydarzeń w obrębie sztuki.

ZARZĄD:
Jakub Margosiak
ZESPÓŁ:
Anna Mikuła, Grzegorz Łabuda, Natalia Dinges, Dominika Wiak, Paweł Urbanowicz, Kamil Baryła, Jakub Kruczek
SPEKTAKLE W REPERTUARZE:
„Hey! You!”, reż. i chor. Grzegorz Łabuda, Dominika Wiak, 2016 r.
„Kaj dzias”, reż. Jakub Margosiak, chor. zespół, 2017 r.
„W rytmie maszyny”, chor. Sylwia Hefczyńska-Lewandowska, 2017 r.
WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca „Scena Otwarta” w 2016 r.
Rezydencja artystyczna w ramach Festiwalu AgitÁgueda w Portugalii w 2017 r.


ORGANIZOWANE WYDARZENIA:                                                                                                                                                    Warsztaty taneczno-aktorskie

 X