Katarzyna Knychalska: Sprawozdanie z pierwszego spotkania OOT

Katarzyna Knychalska: Sprawozdanie z pierwszego spotkania OOT

W środę 1 czerwca spotkaliśmy się w Łodzi w Fabryce Sztuki w gronie ponad 60 osób (reprezentujących razem ok. 40 teatrów) i radziliśmy wspólnie 8 godzin. Poruszyliśmy dziesiątki tematów, które postaram się w dużym skrócie streścić w punktach:

  • sytuacja teatru offowego w poszczególnych regionach układa się różnie. Problemem w zjednoczeniu się na poziomie województwa są konflikty interesów i konkurowanie. Pojawił się wniosek, że Offensywa powinna się w pierwszej kolejności zająć problemami ogólnopolskimi, a zjednoczenie wokół nich może w efekcie promieniować na regiony. Do każdego regionu został przydzielony „opiekun”, który będzie przekazywał Offensywie informację o działaniu offu w swoim województwie i w razie potrzeby i chęci organizował lokalne spotkania
  • za podstawowy problem polskiego offu uznaliśmy słabe sieciowanie. Informacja o projektach, warsztatach, festiwalach nie przepływa między nami wystarczająco sprawnie. Nie posiadamy miejsca w internecie, które zbierałoby informacje o działaniach offu. Przedstawiliśmy projekt portalu, który mógłby takie miejsce stanowić. Pojawił się też mocny postulat, aby spotykać się częściej i rozmawiać nie tylko na tematy organizacyjne, ale także artystyczne i ideowe. Wyraziliśmy potrzebę zorganizowania corocznych „tagów offu”, które pozwoliłyby zaprezentować spektakle w jednym miejscu i czasie, tak by kuratorzy, dyrektorzy, dziennikarze i inne zainteresowane osoby, mogły się tam pojawić
  • poruszyliśmy temat solidarności środowiska. Offensywa powinna być zgromadzeniem, które szybko i skutecznie reaguje w obronie zagrożonego zespołu czy artysty. Powinniśmy występować publicznie (listy/petycje/media) w sprawach konfliktów władz lokalnych z teatrami, ale także wobec organów centralnych. Postanowiliśmy, że pierwszym wspólnym głosem będzie list do MKiDN w sprawie projektu dofinansowania produkcji teatrów offowych – OFF-POLSKA.
  • zauważyliśmy potrzebę rozmowy o rozwiązaniach prawnych, dotyczących naszej działalności. Powstał projekt grupy roboczej, która opracuje zagadnienia ochrony prawnej artystów offowych i przedstawi je na sierpniowym konferencji ZASPu. Grupa robocza będzie korzystała z pomocy prawników i wypracuje rekomendacje, przydatne w rozwiązywaniu problemów, z jakimi zgłoszą się do niej poszczególne zespoły.
  • wyraziliśmy potrzebę rozmowy o poszukiwaniu i stwarzaniu nowych źródeł finansowania działalności offu. Obok zaprezentowanego programu OFF POLSKA pojawił się postulat powołania grupy roboczej do tych właśnie kwestii
  • dyskutowaliśmy również nad kwestiami edukacji, kontaktów międzynarodowych i problemów infrastrukturalnych. Każde z tych zagadnień ma również mieć docelowo własną grupę roboczą.

PODSUMOWANIE
I.  GRUPY ROBOCZE
Utworzyliśmy 9 grup roboczych. Bardzo prosimy o deklaracje przystąpienia do grup, bo wciąż są to twory bez wystarczającej siły roboczej.

1. Grupa informacyjno-promocyjna/ redakcja portalu OOT
prowadząca: Katarzyna Knychalska – zajmiemy się rozwojem platformy internetowej OOT i usprawnianiem komunikacji w środowisku.

2. Grupa prawno-interwencyjna
W ramach tej grupy mamy prowadzących chętnych do poszczególnych komórek:
– Jarosław Fret będzie odpowiadał za kwestię offu wobec ZASPu
– Dariusz Skibiński został powołany na rzecznika do spraw pozyskiwania pomocy prawnej
Do obsadzenia pozostałe kwestie wynikające z charakteru grupy.

4. Grupa edukacyjna
prowadzący: Daniel Jacewicz, który wystąpił z projektem edukacyjnym w ramach NCKu, który łączyłby działania domów kultury z teatrami offowymi właśnie na płaszczyźnie edukacyjnej.

5. Grupa do spraw międzynarodowych
prowadzący: Simon Blaschko, który pracuje nad systemem sieciowania teatrów i festiwali w ramach wspólnoty międzynarodowej

6. Grupa infrastrukturalna
prowadzący: Jarosław Fret, który podjął się zadania zmapowania przestrzeni, które mogłyby posłużyć jako miejsca dla teatrów offowych

7. Grupa „targów offu”
prowadzący: Dariusz Skibiński, który rozpocznie proces planowania „targów” – corocznej imprezy prezentującej spektakle teatru offowego przed gronem osób, które mogłyby być zainteresowane ich promowaniem lub zaproszeniem na festiwale

8. Grupa finansowa
Do obsadzenia. Grupa zajmująca się szukaniem nowych źródeł finansowania offu.

9. Grupa organizacyjna
prowadząca: Katarzyna Knychalska – tu moja wielka prośba, by parę osób zgłosiło się, jako pion „międzygrupowy”, porządkujący sprawy, komunikujący, organizujący, animujący grupę na fb itd., itp. Postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele i potrzebujemy sił, by teraz wspólnie ogarniać to zamieszanie.

10. Grupa badawczo-naukowa
prowadząca: Małgorzata Jabłońska – grupa zajmująca się szeroko pojętą refleksją naukową nad działaniami offu

II NAJBLIŻSZE ZADANIA

1. W najbliższym czasie prześlemy Wam projekt regulaminu programu OFF POLSKA, który ma za zadanie dofinansowywać produkcję spektakli offowych, oraz list OOT w tej sprawie do MKiDN. Będziemy Was prosić o podpisanie listu, abyśmy wspólnie wpłynęli na przyśpieszenie działań MKiDN w tej sprawie

2. Pojawił się pomysł, by spotkania OOT odbywały się za każdym razem w innym ośrodku offowym i – póki nie zawiążemy regularnej współpracy – stosunkowo często. Poznań zaoferował się, że przyjmie nas we wrześniu/ podobną propozycję złożył właśnie Instytut Teatralny w Warszawie. Niebawem więc poinformujemy Was o dacie, miejscu i planie spotkania.

3. Dość pilnym zadaniem jest zebranie informacji o teatrach offowych i kontaktów na nie – w tym celu został utworzony formularz, który zamieścimy zaraz na grupie w osobnym poście. Ważnym celem jest także pozyskanie nowych zainteresowanych do działań w OOT.

4. Redakcja nietaktu zaczyna prace nad pierwszym numerem w ramach cyklu Offensywy – będziemy się w tej sprawie kontaktować z Wami indywidualnie i bardzo prosimy o pomoc i przychylność dla wspólnego działania.

5. Bardzo istotne jest szybkie zawiązywanie się grup roboczych i wsparcie dla nich – dlatego jeszcze raz zachęcam do zaangażowania się w prace tych grup. Niebawem podamy namiary do poszczególnych prowadzących, abyście mogli się do nich zgłaszać bezpośrednio.

 X