Grupa Teatralna Ujście / Świnoujście

ujście2Grupa Teatralna Ujście

Świnoujście, woj. zachodniopomorskie

mail: ujsciegrupa@gmail.com
siedziba: brak stałej siedziby

FB: https://www.facebook.com/GrupaTeatralnaUjscie/

FORMA ORGANIZACYJNA:  grupa nieformalna

ROK ZAŁOŻENIA: 2014

HISTORIA ZESPOŁU
Młodzieżowa grupa Ujście zawiązała się w Świnoujściu w wyniku pracy społeczno-kulturalnej Marka Kościółka i Mateusza Zadali z Teatru Krzyk. Regularne warsztaty i udział w projektach kulturalno-edukacyjnych (m.in. Lato w Teatrze, Festiwal Bez Granic) zaowocowały powstaniem autorskiego spektaklu Wyjęci, który pokazywany był na kilkunastu scenach i festiwalach w Polsce (będąc równocześnie dyplomem reżyserskim Kościółka na wrocławskiej PWST). Członkowie Ujścia zrealizowali dwie edycje festiwalu Przeprawa Teatralna. Grupa tymczasowo zawiesiła działalność w trakcie prac nad drugą premierą ze względu na zerwanie współpracy przez władze miasta.

ZARZĄD
ZESPÓŁ
5 osób
SPEKTAKLE W REPERTUARZE
Wyjęci, 2014
RECENZJE
NAGRODY
wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym  W SCENIE „I” w Krakowie
nagroda główna na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka w Wejherowie
nagroda główna na IX Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „COŚ chcących” w Żninie.
ORGANIZOWANE WYDARZENIA


X