Grupa Teatralna Pomarańcze w Uchu na Skarpie bez Kartki / Goleniów / Poznań

pomarańczeGrupa Teatralna Pomarańcze w Uchu na Skarpie bez Kartki

 

 

Goleniów, woj. zachodniopomorskie
Poznań, woj. wielkopolskie

mail: karolhellrunner@gmail.com
telefon: 508 081 270
siedziba: brak stałej siedziby

www: http://pomarancze.wsdn.pl/
FB: https://www.facebook.com/grupapomarancze/

FORMA ORGANIZACYJNA:  grupa nieformalna
ROK ZAŁOŻENIA:
2006HISTORIA ZESPOŁU
Goleniowska grupa Pomarańcze powstała w 2006 roku z inicjatywy Karola Barckiego, ówczesnego licealisty i uczestnika warsztatów w Teatrze Brama. Grupa poszukuje języka wypowiedzi odmiennego od klasycznie rozumianej alternatywy, eksplorując rejony wspólne dla performansu i stand-upu, częstokroć mierząc się na scenie z teatrem mainstreamowym. Wiele teatralnych akcji Pomarańczy było zdarzeniami jednorazowymi, w dużej mierze improwizowanymi podczas pokazów. Od 2011 roku aktywność grupy skupia się na Poznaniu, gdzie jej członkowie obok twórczości artystycznej animują spotkania i wydarzenia teatralne, organizują i współorganizują festiwale (w tym od pięciu lat Ofensywę Teatralną z frekwencją rzędu 250-300 osób), wreszcie koordynują regionalne eliminacje do Międzynarodowego Kampusu Artystycznego Fama. Wraz z krakowskim Teatrem Graciarnia i Teatrem Krzyk Pomarańcze współtworzą od 2012 roku Ligę Teatru Studenckiego, mającą na celu kulturalną aktywizację środowiska studenckiego.
ZARZĄD
Karol Barcki
ZESPÓŁ
6 osób
SPEKTAKLE W REPERTUARZE
RECENZJE
NAGRODY
ORGANIZOWANE WYDARZENIA
współpraca z domem wydawniczym „DramEdition” (DramEducation) – organizacji spotkań autorskich, czytań i realizacji wydanych przezeń dramatów
magazyn Rezoner Kulturalny
Festiwal OFFensywa Teatralna


X