Grupa Teatralna GOK International / Górzno

Grupa Teatralna GOK International

Górzno, woj. kujawsko-pomorskie

mail: maja.kwiatkowska@yahoo.com
telefon:  507 766 461
siedziba: Gminny Ośrodek Kultury w Górznie

FB: https://www.facebook.com/gokinternational/

FORMA ORGANIZACYJNA: grupa nieformalna

ROK ZAŁOŻENIA:
2014

HISTORIA ZESPOŁU
W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górznie przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury przeprowadził diagnozę potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców gminy. Badanie wykazało m.in. że jest grupa dzieci zainteresowana grą w teatrze. W odpowiedzi na taką inicjatywę zaproszono do współpracy Maję i Mata Kwiatkowskich – artystów zamieszkujących od niedawna gminę Górzno, związanych ze sceną muzyczno-teatralną w Polsce i Holandii. Tak powstała Grupa Teatralna GOK International.

Od września 2014 roku Mat i Maja Kwiatkowscy zrealizowali pięć spektakli: Terinell, Let’s SHAKE the SPEAR na podstawie tekstów Williama Shakespeare’a, inspirowany mitologią starożytnej Grecji Dym (I nagroda dla najlepszego zespołu dziecięcego na Ogólnopolskim Festiwalu „Rypińska Wiosna Teatralna”), Opowieści z tysiąca i jednej nocy w reż. Eweliny Marciniak (w ramach organizowanego przez Instytut Teatralny „Lata w Teatrze”) i Vogue. Teksty są autorskie, a podstawowe założenie twórców to odejście od infantylnego traktowania dzieci i chęć wyciągnięcia ich z myślowych schematów. Autorzy nie obawiają się dotykać spraw delikatnych, poprzez absurd i groteskę starają się zmusić do myślenia nad prawami tego świata. W tym celu sięgają również do Biblii, mitologii, klasyki poezji i literatury, by na ich podstawie tworzyć teksty uniwersalne.

Spektakle są pełne humoru, pojawiają się w nich elementy poezji śpiewanej oraz filmy, używane także jako elementy scenografii.

Oprócz działań stricte teatralnych GOK International organizuje serię koncertów Muzyczne opowieści. Maja i Mat Kwiatkowscy są aktualnie na etapie zakładania fundacji, co daje nadzieję na ułatwienie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

ZARZĄD
Maja Kwiatkowska – menager zespołu
ZESPÓŁ
7 osób
SPEKTAKLE W REPERTUARZE
Terinell, reż. Maja i Mat Kwiatkowscy, 2014
Let’s SHAKE the SPEAR
, reż. Maja i Mat Kwiatkowscy, 2014
Dym
, reż. Maja i Mat Kwiatkowscy, 2015
RECENZJE
NAGRODY
I nagroda dla najlepszego zespołu dziecięcego na Ogólnopolskim Festiwalu „Rypińska Wiosna Teatralna”
ORGANIZOWANE WYDARZENIA

 X