czerwiec, 2021

03czer15:0018:00Warszawa// Komuna/Warszawa - Długa Przerwa Event Tagskomuna,warszataty,warszawa

Więcej

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy Was w przestrzeń zawieszoną pomiędzy wieżowcami, wspomnieniem szkolnego rumoru, a planami zagospodarowania miejskiego. Będziemy w zagięciach czasoprzestrzeni, przyglądając się temu co nie/możliwe, czerpiąc po równo z przeszłości i przyszłości. Aspekt ludzki w przestrzeni miejskiej, tylko pozornie oczywisty, jest zazwyczaj koktajlem zawiłych dyskusji i konfliktów interesów… a my, stęsknieni miejsc i siebie nawzajem, pragniemy wprowadzić w nią dźwięk, ciało, zmysły, zaburzając kapitalistyczne argumenty naszą zwyczajną obecnością (nasza zwyczajność to wyjątkowo kolorowy, stęskniony koktajl). Ingerencjami w przestrzeń Komuny Warszawa rozciągamy długą przerwę na cały dzień, powracając do dziecięcych fantazji. Pomysły przychodzą do nas w wolnej, leniwej chwili, kiedy rozglądamy się wokół, a nasze zmysły krążą między szkołą- tysiąclatką, biurowcami, dworcem, skrzyżowaniem…
Przez chwilę możliwe jest niemal wszystko- od topniejących piłek do koszykówki, przez futurystyczne opowieści pod drzewem, po radiowęzeł, który powoduje przeciąg. Przez swoje działanie chcemy podkreślić obecność Komuny Warszawa jako kulturotwórczej jednostki, obecnie silnie spajającej różne środowiska, pracującej na to, żeby centrum miasta nie było wyłącznie tkanką bazującą na kapitale, ale także przestrzenią społecznego współbycia, eksperymentu, refleksji. Dla kogo jest tworzone miasto? Czy jest tu miejsce na eksperyment i wspólnotowość? Testujemy, rozciągamy, uczymy się od siebie sposobów bycia w przestrzeni miejskiej. Zabawa może być zaczynem, ćwiczeniem wyobraźni, protestem.
Tekst: Weronika Zalewska
Projekt to inicjatywa studentek i studentów Pracowni
Przestrzeni Działania Dźwięku: Karolina Pawelczyk / Łukasz Horbów / Martyna Modzelewska / Franek Drażba / Dobrosława Król / Jagoda Komorowska / Nikodem Biegowski / Piotr Szczęsnowicz / Piotr Kowalski / Weronika Zalewska / Agata Lankamer / Agata Konarska / Marta Kaczmarek / Weronika Guenther / Cura / Joanna Klikowicz / Kadidia Ba / Karo Zacharski / Zuzanna Będkowska / Maja Hylewicz / Lena Pierga / Paula Jędrzejczak / Urszula Malicka / Weronika Święcicka / Sara Czyż / Zosia Tomasik / Krzysiek Oleksiak / Julia Lesińska / Mateusz Chmiel / Mateusz Łojko / Urszula Trawniczek / Marta Jabłońska / Konrad Smoleń
Opiekunką artystyczną projektu jest dr hab. Katarzyna
Krakowiak.
Kontakt: katarzyna.krakowiak@asp.waw.pl
________________________________________
We invite you into a space suspended between skyscrapers, urban development plans and memories of the school rumble. We will be there, in the folds of space-time, looking at the im/possible, drawing equally from the past and the future. The human aspect of urban space, only seemingly obvious, is usually a cocktail of intricate discussions and conflicts of interest…. and we- longing for places and each other- want to bring sound, body and senses into it, disrupting capitalist arguments with our ordinary presence (our normcore is a cocktail full of color and longing).
By interfering in the space of Komuna Warszawa, we stretch the long break into the whole day, returning to childhood fantasies. Ideas come to us in slow, lazy moments, when we look around and when our senses circulate between the school, the surrounding office buildings, the railway station, the crossroads…
For a moment, almost anything is possible – from the melting basketballs, through to the radio broadcasting centre that causes a draught, to the futurology stories told under a tree. Through our action we want to emphasize the presence of Komuna Warszawa as a culture-creating institution, strongly bonding various environments, refusing to accept the city only as a tissue based on capital, but instead co-shaping it into the space of social coexistence, experiment, and reflection. For whom is the city being created? Is there room for experimentation and communality? We test, stretch and learn from each other the many off the-topic ways of being in urban space. Playing can be a leaven, an exercise of imagination, a protest.
Text: Weronika Zalewska
This project is an initiative of Space of Sound Activity Studio students: Karolina Pawelczyk / Łukasz Horbów / Martyna Modzelewska / Franek Drażba / Dobrosława Król / Jagoda Komorowska / Nikodem
Biegowski / Piotr Szczęsnowicz / Piotr Kowalski / Weronika Zalewska / Agata Lankamer / Agata Konarska / Marta
Kaczmarek / Weronika Guenther / Cura / Joanna Klikowicz / Kadidia Ba / Karo Zacharski / Zuzanna Będkowska / Maja
Hylewicz / Lena Pierga / Paula Jędrzejczak / Urszula Malicka / Weronika Święcicka / Sara Czyż / Zosia Tomasik / Krzysiek Oleksiak / Julia Lesińska / Mateusz Chmiel / Mateusz Łojko / Urszula Trawniczek / Marta Jabłońska
The artistic supervisor of the project is dr Katarzyna Krakowiak.
Contact: katarzyna.krakowiak@asp.waw.pl
Lokalizacja: Szkoła 
//oficjalny opis organizatorów wydarzenia

Czas

(Czwartek) 15:00 - 18:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X