styczeń, 2021

31styCały Dzień28lut2. edycja Programu Wsparcia Środowisk TwórczychKrytyka Polityczna ogłasza drugą edycję programu o współpracy dla zespołów artystycznych. Do zdobycia 40 tysięcy na realizację projektu w kolektywie.

Więcej

Szczegóły wydarzenia

Jasna 10 Krytyka Polityczna w Warszawie we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Fundacja Kaleckiego, Kem, Strefa WolnoSłowa i Widok. Fundacja Kultury Wizualnej) ogłasza drugą edycję Programu Wsparcia Środowisk Twórczych.

Jak piszą:

Sztuka może być – i często jest – nie tylko formą opisu, ale też metodą wpływania na rzeczywistość, narzędziem jej zmiany. Zwłaszcza gdy nie ogranicza się do samej siebie, wychodzi poza granice wąskich dziedzin, spotyka się z dziedzinami innymi. Wykorzystuje ich dorobek i wchodzi z nimi w dialog. Jasna 10 chce być przestrzenią takiej wymiany, taką wymianę chce stymulować.

Dlatego też celem drugiej edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych jest umożliwienie realizacji premierowych dzieł sztuki w oryginalny sposób podejmujących tematykę społeczną. Nie chcemy narzucać twórcom i twórczyniom sztywnych ram gatunkowych, wierzymy że wiele z najciekawszych zjawisk we współczesnej kulturze powstaje na przecięciu i pograniczu gatunków.

Wiemy, że trwająca już prawie rok pandemia nadal w szczególny sposób dotyka kultury. Stąd decyzja o przyznawaniu środków na dzieła realizowane grupowo. Umożliwi to nie tylko wsparcie większej liczby twórców i twórczyń, ale też pomoże ożywić tak bardzo kulturze potrzebnego ducha współpracy.

Ponieważ zdajemy też sobie sprawę, jak istotne – zwłaszcza dziś – jest wspieranie nowych inicjatyw i środowisk artystycznych, chcemy by co najmniej jedno z realizowanych w ramach Programu dzieł było tworzone przez debiutantki i debiutantów.

* * *

Zapraszamy grupy złożone z co najmniej trzech osób, twórców i twórczyń każdej dziedziny do zgłaszania swoich projektów. Spośród nich wspólnie z organizacjami społecznymi tworzącymi z nami Jasną 10 (Fundacja Automatophone, Fundacja Kaleckiego, Kem, Strefa WolnoSłowa i Widok. Fundacja Kultury Wizualnej) wyłonimy trzy i na każdy z nich przeznaczymy po 40 tysięcy złotych.

Informacje o naborze:

  • termin ogłoszenia naboru to 31 stycznia 2021
  • termin zgłaszania projektów mija 28 lutego o godzinie 23:59;
  • najpóźniej do 30 kwietnia komisja złożona z przedstawicielek i przedstawicieli  organizacji tworzących Jasną 10 wyłoni trzy projekty (w tym przynajmniej jeden realizowany przez debitantów_tki) i na każdy z nich przeznaczy po 40 000 zł brutto;
  • forma prezentacji utworów powinna nastąpić do 30 listopada 2021. Będzie ona uzgadniana z grupami indywidualnie i będzie brała pod uwagę specyfikę projektów oraz związane z pandemią okoliczności.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą mailową na adres jasna10@krytykapolityczna.pl

Więcej informacji tutaj.

Czas

Styczeń 31 (Niedziela) - Luty 28 (Niedziela)

X