Autor: Marta Poniatowska

Droga wzdłuż muru. Teatr Kana

Droga wzdłuż muru. Teatr Kana

Topograf opisuje okolice, przechodząc od jednego lokalnego porządku do innego, porusza się po płaskiej powierzchni, w perspektywie horyzontalnej. Często zamieszkuje przestrzeń, którą bada. Nie walczy z codziennością i zawartymi w potoczności nawyków wymiarami skończoności, ale sporządza raporty z miejsca zdarzeń. Anna Krynicka, Heterotopia Drohobycz Róg ulicy Zmiennej i Chryzantem. Upalne popołudnie.…


X