Autor: Marcin Ból

Między Wzajemnością a Muzycznością. O specyfice treningu aktorskiego w „Gardzienicach”

Między Wzajemnością a Muzycznością. O specyfice treningu aktorskiego w „Gardzienicach”

Kiedy dane mi było śledzenie techniki treningowej „Gardzienic”, najsilniejsze wrażenie wywierała na mnie nie sama obserwacja ćwiczeń, ile raczej doświadczanie tego, co Staniewski nazwał „przyrodą pracy”. Ręce wciąż gotowe, by pomóc, nieprzerwana troska i zaufanie do współćwiczącego, współodczuwanie i dzielenie się nie tyle satysfakcją z…


X