Tag: taniec

Jan Karow – „Raw Light” – Anna Nowicka

Przebudzenie Sfera marzeń sennych wydaje się nieodstępna dla osoby innej niż ta, której ona bezpośrednio dotyczy. Psychoanaliza, mimo że uznała ten obszar za najkrótszą drogę do penetrowania bezkształtnej, podlegającej nieustającym zmianom nieświadomości, nie rościła sobie prawa do arbitralnego rozstrzygania znaczeń zawierającej się w niej symboliki.…


X