Tag: Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice

Staniewski i jego Republika Marzeń. Opowieść topograficzna

Topograficzna biografia wybieranych przez Włodzimierza Staniewskiego obszarów i miejsc artystycznych peregrynacji teatru „Gardzienice” swoją prehistorię zawdzięcza – bez wątpienia – osobistej biografii artysty. Jeżeli uznaje się za słuszny pogląd, iż dziecko jest rodzicem osoby dojrzałej, to warto jeszcze raz powtórzyć znaną skądinąd myśl, że „z…

Między Wzajemnością a Muzycznością. O specyfice treningu aktorskiego w „Gardzienicach”

Między Wzajemnością a Muzycznością. O specyfice treningu aktorskiego w „Gardzienicach”

Kiedy dane mi było śledzenie techniki treningowej „Gardzienic”, najsilniejsze wrażenie wywierała na mnie nie sama obserwacja ćwiczeń, ile raczej doświadczanie tego, co Staniewski nazwał „przyrodą pracy”. Ręce wciąż gotowe, by pomóc, nieprzerwana troska i zaufanie do współćwiczącego, współodczuwanie i dzielenie się nie tyle satysfakcją z…


X