Wydarzeniasortuj przez Oorganizatora

wrzesień

17sierCały Dzień18paźTermin ubiegania się o stypendia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoKonkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 r.

październik

17sierCały Dzień18paźTermin ubiegania się o stypendia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoKonkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 r.

X