TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI

TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI to zestaw „dobrych praktyk” mających na celu promowanie współpracy opartej na tworzeniu klimatu zaufania i szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej teatrów, ośrodków teatralnych, organizatorów festiwali i długofalowych projektów teatralnych.
TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI jest inicjatywą oddolną środowiska teatralnego skupionego wokół Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej. Otwarty charakter kryteriów stanowi podstawę do budowania branżowej platformy wszystkich organizatorów życia teatralnego w Polsce w oparciu o wspólnie wyznawane wartości.
TEATRALNEGO ZNAKU JAKOŚCI nie przyznaje żadne powołane gremium. Każdy z poniżej wymienionych podmiotów może dobrowolnie zacząć go używać pod warunkiem spełnienia kryteriów i przestrzegania zasad regulaminu. Może nim być organ władzy publicznej, organizacja pozarządowa, osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna.
Operatorem Znaku jest Stowarzyszenie Teatr Strefa Ciszy.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres tzj@scenarobocza.pl


http://www.scenarobocza.pl/projekt/teatralny-znak-jakosci/


Related Posts

Julia Lizurek: Na mocy spotkania

Czwartemu zjazdowi Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej (22-23 IV 2017) sprzyjała atmosfera szczecińskiego Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNT. W ramach cyklu Kontrapunkt OFF zorganizowano panele dyskusyjne oraz prezentacje, prowadzone przez członków Offensywy. Choć to paneliści mieli w Szczecinie najwięcej możliwości do mówienia, w trakcie tych dwóch dni [...]

Festiwal Perspektywy 2017. Awangarda w działaniu.

ZAPRASZAMY NA FESTIWAL PERSPEKTYWY 2017! 22.04-19.11.2017 ART_INKUBATOR W FABRYCE SZTUKI W ŁODZI Zapraszamy na Festiwal Teatralny Perspektywy 2017 Teatr – awangarda w działaniu kwiecień-listopad 2017 Teatr CHOREA / Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi Tegoroczna edycja Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017 poświęcona jest awangardzie w teatrze […]X