Nowa Generacja – konkurs rezydencyjny

Scena Robocza już po raz czwarty  zwraca się do wszystkich młodych, niepokornych i chronicznie bądź przejściowo chorych na teatr!
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na rezydencję w Scenie Roboczej. Gwarantowane jest 10.000 PLN, nowa inspirująca przestrzeń oraz wsparcie techniczne i organizacyjne w realizacji zwycięskiego projektu. Nie narzucają tematu ani formy wypowiedzi. Jedynym warunkiem jest wiek: max. 35 lat (w przypadku zespołu wystarczy, że połowa realizatorów nie przekroczy limitu wiekowego).

Termin zgłoszeń mija 11 maja, a zgłaszać się można już teraz !

Konkurs jest realizowany w ramach projektu artystycznego „Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA” współfinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy: http://www.scenarobocza.pl/projekt/nowa-generacja-konkurs-rezydencyjny/

Organizatorzy: Scena Robocza – Centrum Rezydencji Teatralnej


https://www.facebook.com/events/185338038641961/


Related Posts

Julia Lizurek: Na mocy spotkania

Czwartemu zjazdowi Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej (22-23 IV 2017) sprzyjała atmosfera szczecińskiego Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNT. W ramach cyklu Kontrapunkt OFF zorganizowano panele dyskusyjne oraz prezentacje, prowadzone przez członków Offensywy. Choć to paneliści mieli w Szczecinie najwięcej możliwości do mówienia, w trakcie tych dwóch dni [...]

TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI

TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI to zestaw „dobrych praktyk” mających na celu promowanie współpracy opartej na tworzeniu klimatu zaufania i szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej teatrów, ośrodków teatralnych, organizatorów festiwali i długofalowych projektów teatralnych. TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI jest inicjatywą oddolną środowiska teatralnego skupionego wokół Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej. Otwarty […]X